Акафист михаилу архангелу в понедельник


Акафист Архангелу Божию Михаилу

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ а҆рхїстрати́гꙋ бж҃їю мїхаи́лꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный нбⷭ҇ныхъ си̑лъ воево́до и҆ ро́да чл҃вѣ́ческагѡ застꙋ́пниче, сїѐ тебѣ̀, и҆̀же тобо́ю ѿ ско́рбныхъ и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе: ты́ же, ꙗ҆́кѡ предстоѧ́й прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ вѣ́рою и҆ любо́вїю въ похвалꙋ̀ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

І҆́косъ а҃.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃льскихъ ѻ҆гнезра́чныхъ ликѡ́въ предстоѧ́телѧ, а҆́гг҃льскими ᲂу҆́бѡ и҆ ѧ҆зы́ки подоба́ше восхвали́ти тѧ̀, мїхаи́ле: но до́ндеже, вразꙋмлѧ́еми тобо́ю, навы́кнемъ безпло́тныхъ гл҃го́лѡмъ, ᲂу҆слы́ши, а҆́ще и҆ ѿ чл҃вѣ́ческихъ, ѻ҆ба́че бл҃года́рныхъ, ᲂу҆сте́нъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ мі́ра первоѡбра́знаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ и҆́стины и҆ пра́вды златоза́рнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, лꙋче́й свѣ́та несозда́ннагѡ пе́рвый во а҆́гг҃льскихъ ликостоѧ́нїихъ прїе́мниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ а҆рха́гг҃лѡвъ нача́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, въ не́мже наивѧ́щше свѣтлѣ́етсѧ сла́ва тво́рческїѧ десни́цы: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже красꙋ́ютсѧ собо́ри всѣ́хъ сꙋще́ствъ безпло́тныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ в҃.

Прови́дѧще вѣ́ры ѻ҆чеса́ми вели́чїе дх҃о́вныѧ красоты̀ и҆ си́лꙋ молнїено́сныѧ десни́цы твоеѧ̀, а҆рха́гг҃ле бж҃їй, мы̀, ꙗ҆́кѡ земні́и и҆ пло́тїю ѡ҆бложе́ннїи, ᲂу҆дивле́нїемъ, ра́достїю и҆ бл҃годаре́нїемъ ко творцꙋ̀ всѧ́ческихъ и҆сполнѧ́емсѧ, зовꙋ́ще со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ чи́стъ и҆ свобо́денъ ѿ страсте́й и҆спросѝ на́мъ, пречꙋ́дный мїхаи́ле, нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ нача́льниче, да, возне́сшесѧ мы́слїю ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ, хвале́бнꙋю пѣ́снь воспое́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ неизрече́нныѧ красоты̀ и҆ добро́ты ближа́йшїй зри́телю: ра́дꙋйсѧ, всебл҃ги́хъ совѣ́тѡвъ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы преи́скреннїй таи́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, превѣ́чныхъ сꙋде́бъ трⷪ҇ческихъ вѣ́рный и҆сполни́телю: ра́дꙋйсѧ, є҆мꙋ́же съ любо́вїю ᲂу҆дивлѧ́ютсѧ небє́снаѧ вѡ́инства.

Ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ́же съ вѣ́рою прославлѧ́ютъ земноро́днїи: ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́дскїѧ си̑лы.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ г҃.

Си́лꙋ неѡбори́мыѧ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей въ себѣ̀ ꙗ҆влѧ́ѧ, ста́лъ є҆сѝ во главѣ̀ ликѡ́въ а҆́гг҃льскихъ, мїхаи́ле, проти́вꙋ ды́шащагѡ ѕло́бою прего́рдагѡ денни́цы, є҆мꙋ́же со те́мными клеврє́ты є҆гѡ̀ съ высоты̀ нбⷭ҇ныѧ въ преиспо́днюю низве́рженꙋ сꙋ́щꙋ, вѡ́инства нбⷭ҇наѧ, тобо́ю пресла́внѣ води̑маѧ, съ весе́лїемъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́ными ᲂу҆сты̑, пред̾ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ возгласи́ша: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆́мать тебє̀, а҆рха́гг҃ле мїхаи́ле, ве́сь ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй вели́ка застꙋ́пника и҆ ди́вна во бра́нехъ съ проти́вными помо́щника. Сегѡ̀ ра́ди пречꙋ́днагѡ покро́ва твоегѡ̀ сподо́битисѧ жела́юще, въ де́нь торжества̀ твоегѡ̀ взыва́емъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже сатана̀ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ съ нб҃сѐ низве́ржесѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже храни́мый ро́дъ чл҃вѣ́ческїй къ нб҃сѝ восхо́дитъ.

Ра́дꙋйсѧ, всесвѣ́тлагѡ мі́ра го́рнѧгѡ преди́вное ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, па́дшагѡ мі́ра до́льнѧгѡ пресла́вное застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, николи́же си́лами ѕла̀ побѣжде́нный: ра́дꙋйсѧ, со всѣ́ми а҆́гг҃лы бж҃їими во и҆́стинѣ и҆ пра́вдѣ на вѣ́ки бл҃года́тїю бж҃їею ᲂу҆твержде́нный.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́ри и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ а҆́гг҃лѡвъ первопрⷭ҇то́льниче, съ любо́вїю и҆ ра́достїю пресвѣ́тлое торжество̀ твоѐ соверша́ющихъ: ты́ бо є҆сѝ въ бѣда́хъ вели́кїй помо́щникъ, и҆ въ ча́съ сме́рти ѿ ѕлы́хъ дꙋхѡ́въ храни́тель и҆ застꙋ́пникъ всѣ́хъ, вопїю́щихъ твоемꙋ̀ и҆ на́шемꙋ влⷣцѣ и҆ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Ви́дѧще твоѐ проти́вꙋ пѡ́лчищъ сатани́нскихъ дерзнове́нїе, всѝ чи́нове а҆́гг҃льстїи съ ра́достїю подвиго́шасѧ вослѣ́дъ тебє̀ на бра́нь за и҆́мѧ и҆ сла́вꙋ своегѡ̀ влⷣки, вопїю́ще: кто̀ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ; мы́ же вѣ́дꙋще сатанꙋ̀ под̾ нога́ма твои́ма пове́ржена, тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ побѣди́телю зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже ми́ръ и҆ тишина̀ на нб҃сѝ водвори́шасѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ него́же дꙋ́хове ѕло́бы да́же до а҆́да низложи́шасѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льскїѧ вѡ́инства и҆ си̑лы мі́ра неви́димагѡ ко и҆стребле́нїю ѕла̀ направлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, прю̀ и҆ возмꙋще́нїе стїхі́й мі́ра ви́димагѡ незри́мѡ ᲂу҆кроща́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, под̾е́млющыхъ бра́нь къ дꙋховѡ́мъ ѕло́бы поднебє́снымъ ди́вный спобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющымъ во и҆скꙋше́нїихъ и҆ напа́стехъ вѣ́ка сегѡ̀ крѣ́пкїй помо́щниче.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ є҃.

Бг҃ото́чный и҆сто́чникъ превели́кихъ чꙋде́съ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ во хра́мѣ твое́мъ, и҆́же въ хѡ́нѣхъ: не то́чїю бо ѕмі́й вели́кїй и҆ стра́шный, на мѣ́стѣ то́мъ пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́сѧ, но и҆ стрꙋи̑ водны̑ѧ, всѧ́кїй недꙋ́гъ тѣле́сный врачꙋ́ющыѧ, ѿкры́шасѧ, да всѝ прославлѧ́ющемꙋ тѧ̀ влⷣцѣ а҆́гг҃лѡвъ съ вѣ́рою зовꙋ́тъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Слы́шаще и҆ вѣ́дꙋще тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣти́ло вели́кое, посредѣ̀ ликѡ́въ а҆́гг҃льскихъ блиста́ющасѧ, пречꙋ́дный мїхаи́ле, къ тебѣ̀, по бз҃ѣ и҆ прест҃ѣ́й мт҃ри бж҃їей, прибѣга́емъ: ѡ҆зарѝ лꙋча́ми свѣ́та твоегѡ̀ всѣ́хъ на́съ вопїю́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вождю̀ и҆ храни́телю въ пꙋсты́ни наро́да бг҃оизбра́ннагѡ: ра́дꙋйсѧ, высо́кїй посре́дниче зако́на, рꙋко́ю мѡѷсе́а на сїна́и да́ннагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ него́же сꙋдїи̑ и҆ вождѝ і҆и҃левы си́лꙋ и҆ покро́въ ѡ҆брѣта́хꙋ: ра́дꙋйсѧ, чрез̾ него́же прⷪ҇ро́цы и҆ первосщ҃е́нницы і҆ꙋде́йстїи да́ръ вѣ́дѣнїѧ ѿ всевѣ́дꙋщагѡ бг҃а прїима́хꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃обоѧ́знєнныѧ законода́вцы та́йною премꙋ́дростїю снабдѣва́ѧй: ра́дꙋйсѧ, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ творѧ́щымъ бл҃гость на се́рдцѣ полага́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ ѕ҃.

Провозвѣ́стника тѧ̀ бж҃їихъ сꙋде́бъ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ нѣ́когда манѡ́е, недоꙋмѣ́нїѧ и҆ стра́ха и҆спо́лнисѧ, мнѧ̀ не жи́ти ктомꙋ̀ на землѝ: наꙋче́нъ же ѿ жены̀ своеѧ̀ ѡ҆ бл҃гости ꙗ҆вле́нїѧ и҆ кро́тости слове́съ твои́хъ, въ ра́дости ѡ҆ и҆мѣ́вшемъ роди́тисѧ, по словесѝ твоемꙋ̀, сы́нѣ свое́мъ самѱѡ́нѣ, благода́рнѣ возопѝ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ пречꙋ́днѡ сла́вою, мїхаи́ле, є҆гда̀ во ѡ҆́бразѣ человѣ́честѣ пред̾ і҆исꙋ́сомъ навѵ́номъ ста́лъ є҆сѝ, глаго́лѧ: и҆ззꙋ́й сапо́гъ съ нѡгꙋ̀ твоє́ю: а҆́зъ є҆́смь а҆рхїстрати́гъ си́лы гдⷭ҇ни. Таково́мꙋ ꙗ҆вле́нїю твоемꙋ̀ чꙋдѧ́щесѧ, съ любо́вїю вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃овѣнча́нныхъ гла́въ неꙋсы́пный ѡ҆храни́телю: ра́дꙋйсѧ, противлѧ́ющихсѧ вла́сти, ꙗ҆́кѡ бж҃їю повелѣ́нїю проти́вѧщихсѧ, ско́рый низложи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆смири́телю наро́дныхъ треволне́нїй: ра́дꙋйсѧ, незри́мый ᲂу҆праздни́телю ѕлочести́выхъ ѻ҆бы́чаєвъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ просвѣща́еши сомнѧ́щихсѧ въ ча́съ лю́тыхъ недоꙋмѣ́нїй: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆схища́еши и҆скꙋша́емыхъ ѿ пагꙋбоно́сныхъ наважде́нїй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́й влⷣка всѧ́ческихъ показа́ти, ꙗ҆́кѡ жрє́бїи сынѡ́въ человѣ́ческихъ не самослꙋча́йнїи сꙋ́ть, но въ десни́цѣ є҆гѡ̀ вы́нꙋ содержа́тсѧ, даде́ тѧ ца́рствамъ земны́мъ застꙋ́пника и҆ храни́телѧ, да племена̀ и҆ наро́ды къ вѣ́чномꙋ црⷭ҇твїю бж҃їю ᲂу҆готовлѧ́еши. Сегѡ̀ ра́ди всѝ, вѣ́дꙋщїи ѡ҆ вели́цѣмъ слꙋже́нїи твое́мъ сп҃се́нїю чл҃вѣ́ческомꙋ, бл҃года́рнѣ зовꙋ́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваѧ чꙋдеса̀ показа̀ на́мъ, а҆рхїстрати́же, тобо́ю на землѝ всѣ́хъ чꙋде́съ творе́цъ и҆ влⷣка, є҆гда̀ хра́мъ, во и҆́мѧ твоѐ созда́нный, ѿ потопле́нїѧ вода́ми рѣ́чными ди́внѡ спа́слъ є҆сѝ, стрꙋѧ́мъ пото́ка въ нѣ̑дра земна̑ѧ ᲂу҆стреми́тисѧ повелѣ́вый: є҆́же ви́дѧ бл҃же́нный а҆рхі́ппъ съ дх҃о́вными ча́ды свои́ми, бл҃года́рнѣ къ тебѣ̀ возопѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ хра́мѡвъ бж҃їихъ несокрꙋши́маѧ ѡ҆гра́до: ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы неѡбори́маѧ прегра́до.

Ра́дꙋйсѧ, є҆го́же велѣ́нїю стїхі́и покарѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆̀мже всѝ ѕло́бнїи за́мыслы сокрꙋша́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рнымъ ра́дость ѿ прⷭ҇то́ла вседержи́телѧ и҆зносѧ́щїй: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ на стезю̀ пра́вды и҆ и҆́стины приводѧ́щїй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ и҃.

Стра́нное чꙋ́до си́лы твоеѧ̀, а҆рхїстрати́же бж҃їй, ᲂу҆вѣ́дѣ на себѣ̀ а҆ввакꙋ́мъ, є҆гда̀ по ма́нїю бж҃їю, восхи́тивъ, прине́слъ є҆сѝ є҆го̀ скороте́чнѣ ѿ і҆ꙋде́и въ вавѷлѡ́нъ, да́ти пи́щꙋ данїи́лꙋ, въ ро́вѣ со львы̀ заключе́нꙋ: тѣ́мже ᲂу҆ди́вльсѧ превели́комꙋ дѣ́йствїю си́лы твоеѧ̀, возопѝ съ вѣ́рою: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь є҆сѝ въ вы́шнихъ, мїхаи́ле, прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы предстоѧ́й: не дале́къ є҆сѝ и҆ ѿ ни́жнихъ, ра́тꙋѧ вы́нꙋ со врага́ми сп҃се́нїѧ чл҃вѣ́ческагѡ: тѣ́мже всѝ вожделѣ́ннагѡ ѻ҆те́чества нбⷭ҇нагѡ дости́гнꙋти хотѧ́щїи согла́снѡ тебѣ̀ зовꙋ́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, нача́льниче трист҃а́гѡ а҆́гг҃льскагѡ пѣ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, земноро́дныхъ при́снѡ гото́вый предста́телю и҆ храни́телю.

Ра́дꙋйсѧ, прего́рдагѡ фараѡ́на съ невѣ́рными є҆гѵ́птѧны порази́вый странноѡбра́знѡ: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рныѧ і҆ꙋде́и пꙋтеводи́вый въ пꙋсты́ни пресла́внѡ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже ᲂу҆гаси́сѧ пла́мень пещѝ вавѷлѡ́нскїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже посрами́шасѧ кѡ́зни бѣсо́вскїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ ѳ҃

Всѝ и҆́ноцы ст҃ы́ѧ горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ въ ра́достный тре́петъ прїидо́ша, ви́дѧще ка́кѡ бг҃обоѧ́зненна ѻ҆́трока, неи́стовнѡ ѿ нечести́выхъ златолю́бцевъ во глꙋбинꙋ̀ морскꙋ́ю съ ка́менемъ пове́ржена, спа́слъ є҆сѝ: тѣ́мже прїѧ́вшаѧ є҆го̀ ѡ҆би́тель, и҆́менемъ твои́мъ красꙋ́ющисѧ, бл҃года́рнѣ взыва́етъ ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́й глаго́лы и҆ любомꙋ́дрѡвъ смы́слы не довлѣ́ютъ ко и҆зглаго́ланїю си́лы твоеѧ̀, мїхаи́ле, ка́кѡ во є҆ди́нꙋ но́щь сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ порази́лъ є҆сѝ ѿ во́євъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска сеннахїрі́ма, да нака́жетсѧ про́чее не хꙋ́лити и҆́мѧ гдⷭ҇не. Мы́ же, почита́юще ст҃ꙋ́ю ре́вность твою̀ ѡ҆ сла́вѣ бг҃а и҆́стиннагѡ, съ весе́лїемъ зове́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ во́инствъ непобѣди́мый воево́до: ра́дꙋйсѧ, ѕловѣ́рныхъ ра́тей стра́хъ и҆ низложе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пра́выѧ вѣ́ры и҆ бг҃опочита́нїѧ насади́телю: ра́дꙋйсѧ, дꙋшевре́дныхъ є҆ресе́й и҆ раско́лѡвъ и҆скорени́телю.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести́выѧ маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды ᲂу҆крѣпи́вый: ра́дꙋйсѧ, нечести́вагѡ вождѧ̀ а҆нтїо́хова и҆лїодѡ́ра въ самѣ́мъ хра́мѣ порази́вый.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ і҃.

Спⷭ҇ти́сѧ хотѧ́щымъ на́мъ бꙋ́ди помо́щникъ тве́рдъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, и҆збавлѧ́ѧй и҆ хранѧ́й на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, па́че же ѿ ѕлы́хъ на́выкѡвъ и҆ грѣхѡ́въ на́шихъ, да преспѣва́юще въ вѣ́рѣ, наде́ждѣ и҆ любвѝ хрⷭ҇то́вѣ, съ ра́достїю ѡ҆ преди́внѣмъ застꙋпле́нїи твое́мъ, ко влⷣцѣ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́кѡвъ бл҃года́рнѣ зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ вѣ́рꙋющымъ человѣ́кѡмъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, и҆ сто́лпъ крѣ́покъ во бранѣ́хъ со врага́ми ви́димыми и҆ неви́димыми: сегѡ̀ ра́ди ѿ сѣте́й бѣсо́вскихъ тобо́ю и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рнымъ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ зове́мъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ вѣ́ры и҆ сопроти́вникѡмъ ст҃ы́ѧ цр҃кве непобѣди́мый противобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, смире́ннымъ провозвѣ́стникѡмъ є҆ѵⷢ҇лїа неꙋтоми́мый споспѣ́шниче.

Ра́дꙋйсѧ, во тьмѣ̀ ѕловѣ́рїѧ сѣдѧ́щихъ свѣ́томъ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы просвѣща́ѧй: ра́дꙋйсѧ, лжемꙋ́дрїемъ ѡ҆б̾юро́дѣвшихъ на стезю̀ и҆́стины и҆ покаѧ́нїѧ наставлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, гро́зный ѿмсти́телю кленꙋ́щымсѧ и҆́менемъ бж҃їимъ всꙋ́е: ра́дꙋйсѧ, молнїено́сный кара́телю глꙋмѧ́щихсѧ безꙋ́мнѣ ѡ҆ та́инствѣхъ ст҃ы́ѧ вѣ́ры.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всѧ́кое хвале́бное побѣжда́етсѧ мно́жествомъ чꙋде́съ твои́хъ, а҆рхїстрати́же бж҃їй, ꙗ҆́же совершє́на сꙋ́ть тобо́ю не то́чїю на нб҃сѝ и҆ на землѝ, но и҆ въ те́мныхъ сѣ́нѣхъ преиспо́днїѧ, и҆дѣ́же глꙋби́ннагѡ ѕмі́ѧ свѧза́лъ є҆сѝ ᲂу҆́зами си́лы гдⷭ҇ни, да и҆збавлѧ́емїи ѿ ѕло́бы є҆гѡ̀ бл҃гословѧ́тъ влⷣкꙋ нб҃сѐ и҆ землѝ, зовꙋ́ще: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоно́сный слꙋжи́тель и҆́стины и҆ чⷭ҇тоты̀ бг҃опочита́нїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆рхїстрати́же, є҆гда̀, прови́дѧ кѡ́зни дꙋ́ха тьмы̀, воспрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ и҆́менемъ бж҃їимъ, да не де́рзнетъ сокрове́нное тѣ́ло почи́вшагѡ вождѧ̀ і҆и҃лева мѡѷсе́а ꙗ҆ви́ти ко ѡ҆бж҃е́нїю чꙋ́вственнымъ сыновѡ́мъ і҆и҃левымъ. Сегѡ̀ ра́ди, чтꙋ́ще ны́нѣ бл҃госвѣ́тлый собо́ръ тво́й, бл҃года́рнѣ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, чистотꙋ̀ бг҃овѣ́дѣнїѧ во дни̑ ве́тхагѡ завѣ́та средѝ і҆ꙋде́євъ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, пле́велы заблꙋжде́нїй во дни̑ но́выѧ бл҃года́ти мно́гажды и҆скорени́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆зы́ческихъ прорица́лищъ и҆ кꙋмі́рѡвъ и҆стреби́телю: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскихъ подви́жникѡвъ и҆ страстоте́рпцєвъ ᲂу҆крѣпи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, немощны̑ѧ дꙋ́хомъ си́лою бл҃года́ти бж҃їей и҆сполнѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющыѧ пло́тїю всеѻрꙋ́жїемъ вѣ́ры ѡ҆блека́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть ѿ бг҃а съ нб҃сѐ и҆спросѝ на́мъ, пою́щымъ во сла́вꙋ всечестна́гѡ и҆́мене твоегѡ̀, мїхаи́ле, да, ѡ҆сѣнѧ́еми твои́мъ застꙋпле́нїемъ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀ поживе́мъ, до́ндеже ѿрѣшє́ннїи сме́ртїю ѿ ᲂу҆́зъ пло́ти, сподо́бимсѧ предста́ти ѻ҆гнезра́чномꙋ прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, и҆ съ ли̑ки а҆́гг҃льскими возопи́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще многоѡбра̑знаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀, мїхаи́ле, во сп҃се́нїе на́ше содѣ́ѧннаѧ, мо́лимъ гдⷭ҇а и҆ влⷣкꙋ всѧ́ческихъ, да дꙋ́хъ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей, и҆́же въ тебѣ̀, николи́же ѡ҆скꙋдѣ́етъ и҆ въ на́съ, зовꙋ́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ рабѡ́въ бж҃їихъ, во вре́мѧ бл҃гопотре́бнѡ, на высотꙋ̀ вла́сти преди́внѣ поставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, проде́рзыхъ и҆ недосто́йныхъ съ высоты̀ си́лы и҆ сла́вы незри́мѡ низлага́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, въ де́нь послѣ́днїй и҆збра́нныхъ ѿ четы́рехъ концє́въ землѝ и҆мѣ́ѧй собра́ти: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже грѣ́шнїи, ꙗ҆́кѡ пле́велы, по гла́сꙋ бж҃їю, ѻ҆гню̀ вѣ́чномꙋ пре́дани бꙋ́дꙋтъ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже сатана̀ со а҆́ггєлы є҆гѡ̀ во є҆́зеро ѻ҆́гненное на вѣ́ки пове́ргнетсѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆̀мже првⷣнїи во ѡ҆би́телехъ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ пресла́внѣ водворѧ́тсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ г҃і.

Ѽ пречꙋ́дный а҆рха́гг҃лѡвъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ нача́льниче, за преди́вное слꙋже́нїе твоѐ сп҃се́нїю ро́да чл҃вѣ́ческагѡ, прїимѝ ѿ на́съ возноси́мый къ тебѣ̀ ны́нѣ гла́съ хвалы̀, и҆ бл҃годаре́нїѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнь си́лы бж҃їей, покры́й на́съ невеще́ственныма крило́ма твои́ма ѿ всѣ́хъ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, да прославлѧ́емомꙋ тобо́ю и҆ просла́вившемꙋ тѧ̀ гдⷭ҇ꙋ вы́нꙋ зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃льскихъ ѻ҆гнезра́чныхъ ликѡ́въ предстоѧ́телѧ, а҆́гг҃льскими ᲂу҆́бѡ и҆ ѧ҆зы́ки подоба́ше восхвали́ти тѧ̀, мїхаи́ле: но до́ндеже, вразꙋмлѧ́еми тобо́ю, навы́кнемъ безпло́тныхъ гл҃го́лѡмъ, ᲂу҆слы́ши, а҆́ще и҆ ѿ чл҃вѣ́ческихъ, ѻ҆ба́че бл҃года́рныхъ, ᲂу҆сте́нъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ мі́ра первоѡбра́знаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ и҆́стины и҆ пра́вды златоза́рнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, лꙋче́й свѣ́та несозда́ннагѡ пе́рвый во а҆́гг҃льскихъ ликостоѧ́нїихъ прїе́мниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ а҆рха́гг҃лѡвъ нача́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, въ не́мже наивѧ́щше свѣтлѣ́етсѧ сла́ва тво́рческїѧ десни́цы: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже красꙋ́ютсѧ собо́ри всѣ́хъ сꙋще́ствъ безпло́тныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный нбⷭ҇ныхъ си̑лъ воево́до и҆ ро́да чл҃вѣ́ческагѡ застꙋ́пниче, сїѐ тебѣ̀, и҆̀же тобо́ю ѿ ско́рбныхъ и҆збавлѧ́еми, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе: ты́ же, ꙗ҆́кѡ предстоѧ́й прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ сла́вы, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ вѣ́рою и҆ любо́вїю въ похвалꙋ̀ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, мїхаи́ле, вели́кїй а҆рхїстрати́же, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами.

Моли́тва.

Ст҃ы́й и҆ вели́кїй а҆рха́гг҃ле бж҃їй мїхаи́ле, неисповѣди́мыѧ и҆ пресꙋ́щественныѧ трⷪ҇цы пе́рвый во а҆́гг҃лѣхъ предстоѧ́телю, ро́да же человѣ́ческагѡ приста́вниче и҆ храни́телю, сокрꙋши́вый съ вѡ́инствы свои́ми главꙋ̀ прего́рдагѡ денни́цы на нб҃сѝ и҆ посрамлѧ́ѧй вы́нꙋ ѕло́бꙋ и҆ кова́рства є҆гѡ̀ на землѝ! Къ тебѣ̀ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ съ любо́вїю: бꙋ́ди щи́тъ несокрꙋши́мъ и҆ забра́ло тве́рдо ст҃ѣ́й це́ркви и҆ правосла́вномꙋ ѻ҆те́чествїю на́шемꙋ, ѡ҆гражда́ѧ и҆̀хъ молнїено́снымъ мече́мъ твои́мъ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ, ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ. Не ѡ҆ста́ви же, ѽ а҆рха́гг҃ле бж҃їй, по́мощїю и҆ застꙋпле́нїемъ твои́мъ и҆ на́съ, прославлѧ́ющихъ дне́сь ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ: се́ бо, а҆́ще и҆ многогрѣ́шни є҆смы̀, ѻ҆ба́че не хо́щемъ въ беззако́нїихъ на́шихъ поги́бнꙋти, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ ѡ҆живлє́ннымъ бы́ти ѿ негѡ̀ на дѣла̀ бл҃га́ѧ. Ѡ҆зарѝ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́мъ на́шъ свѣ́томъ лица̀ бж҃їѧ, и҆́же вы́нꙋ сїѧ́етъ на молнїеви́днемъ челѣ̀ твое́мъ, да возмо́жемъ разꙋмѣ́ти, что́ є҆сть во́лѧ бж҃їѧ ѡ҆ на́съ бл҃га́ѧ и҆ соверше́ннаѧ, и҆ вѣ́дѣти всѧ̑, ꙗ҆́же подоба́етъ на́мъ твори́ти и҆ ꙗ҆́же презира́ти и҆ ѡ҆ставлѧ́ти. Оу҆крѣпѝ бл҃года́тїю гдⷭ҇нею сла́бꙋю во́лю и҆ немощно́е произволе́нїе на́ше, да, ᲂу҆тверди́вшесѧ въ зако́нѣ гдⷭ҇немъ, преста́немъ про́чее вла́ѧтисѧ земны́ми пѡ́мыслы и҆ похотѣ̑нїи пло́ти, ᲂу҆влека́ющесѧ, по подо́бїю несмы́сленныхъ дѣте́й, скороги́бнꙋщими красота́ми мі́ра сегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ра́ди тлѣ́ннаго и҆ земна́го безꙋ́мнѣ забыва́ти вѣ̑чнаѧ и҆ нбⷭ҇наѧ. Над̾ всѣ́ми же си́ми и҆спросѝ на́мъ свы́ше дх҃ъ и҆́стиннагѡ покаѧ́нїѧ, нелицемѣ́рнꙋю печа́ль по бз҃ѣ и҆ сокрꙋше́нїе ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ, да ѡ҆стаю́щее на́мъ число̀ дне́й вре́меннагѡ живота̀ на́шегѡ и҆ждиве́мъ не во ᲂу҆гожде́нїи чꙋ́вствъ и҆ рабо́тѣ страстє́мъ на́шимъ, но во и҆зглажде́нїи ѕѡ́лъ, содѣ́ѧнныхъ на́ми, слеза́ми вѣ́ры и҆ сокрꙋше́нїѧ серде́чнагѡ, по́двигами чⷭ҇тоты̀ и҆ ст҃ы́ми дѣла́ми млⷭ҇рдїѧ. Є҆гда́ же прибли́зитсѧ ча́съ ѡ҆конча́нїѧ на́шегѡ, ѡ҆свобожде́нїѧ ѿ ᲂу҆́зъ бре́ннагѡ сегѡ̀ тѣлесѐ, не ѡ҆ста́ви на́съ, а҆рха́гг҃ле бж҃їй, беззащи́тныхъ проти́вꙋ дꙋхѡ́въ ѕло́бы поднебе́сныхъ, ѡ҆бы́кшихъ прегражда́ти дꙋшѐ человѣ́честѣй восхо́дъ въ гѡ́рнѧѧ, да, ѡ҆хранѧ́еми тобо́ю, безпреткнове́ннѣ дости́гнемъ ѻ҆́ныхъ пресла́вныхъ селе́нїй ра́йскихъ, и҆дѣ́же нѣ́сть печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ, и҆, сподо́бльшесѧ ᲂу҆зрѣ́ти пресвѣ́тлое лицѐ всебл҃га́го гдⷭ҇а и҆ влⷣки на́шегѡ, па́дше со слеза́ми ᲂу҆ но́гъ є҆гѡ̀, въ ра́дости и҆ ᲂу҆миле́нїи воскли́кнемъ: сла́ва тебѣ̀, дража́йшїй и҆скꙋпи́телю на́шъ, и҆́же за премно́гꙋю любо́вь твою̀ къ на́мъ, недостѡ́йнымъ, бл҃говоли́лъ є҆сѝ посла́ти а҆́гг҃лы твоѧ̀ въ слꙋже́нїе сп҃се́нїю на́шемꙋ! А҆ми́нь.

www.akafistnik.ru

Акафист архангелу Божию Михаилу

Кондак 1

Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил вое­во́­до и ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го зас­ту́п­ни­че, сие́ те­бе́ и́же то­бо́ю от ско́рб­ных избавля́еми, бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сим пе́­ние: ты же, я́ко пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, от вся́­ких нас бед сво­бож­да́й, да с ве́­рою и лю­бо́­вию в по­хва­лу́ те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми то­бо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́­ши, а́ще и от че­ло­ве́­чес­ких, оба́­че благода́рных усте́н, си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ ми́­ра первообра́зная; ра́­дуй­ся, свеще́ и́с­ти­ны и пра́в­ды златоза́рная.

Ра́­дуй­ся, луче́й све́­та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов нача́льниче.

Ра́­дуй­ся, в не́м­же наивя́щше светле́ется сла́­ва Тво́рческия Десни́цы; ра́­дуй­ся, и́м­же красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́­ры очесы́ ве­ли́­чие ду­хо́в­ныя красоты́ и си́­лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́­жий, мы, я́ко земни́и и пло́­тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́­дос­тию и благодаре́нием ко Твор­цу́ вся́ческих исполня́емся, зо­ву́­ще со все́­ми Небе́сными си́лами: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум чист и свобо́ден от страс­те́й ис­про­си́ нам, пре­чу́д­ный Михаи́ле, Не­бе́с­ных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от зем­ны́х к Не­бе́с­ным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия не­из­ре́чен­ныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́­те­лю; ра́­дуй­ся, всеблаги́х сове́тов Пре­свя­ты́я Тро́ицы преи́скренний таи́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́р­ный исполни́телю; ра́­дуй­ся, ему́­же с лю­бо́­вию удивля́ются Не­бе́с­ная во́­ин­ства.

Ра́­дуй­ся, его́­же с ве́­рою прославля́ют земноро́днии; ра́­дуй­ся, его́­же тре­пе́­щут а́дския си́­лы.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́­лу необори́мыя ре́вности по сла́­ве Бо­жией в се­бе́ явля́я, стал еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, про­ти́­ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́­же со те́мными клевре́ты его́ с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́­ин­ства Не­бе́с­ная, то­бо́ю пресла́вне води́мая, с ве­се́­ли­ем, я́ко еди­н́ы­ми ус­ты́, пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им возгласи́ша: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мать те­бе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка за­сту́п­ни­ка и ди́вна во бра́нех с проти́вными по­мо́щ­ни­ка: се­го́ ра́­ди пречу́днаго покро́ва тво­его́ спо­до́­би­ти­ся жела́юще, в день торжества́ тво­его́ взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́, я́ко мо́лния, с Не­бе­се́ низве́ржеся; ра́­дуй­ся, и́м­же храни́мый род челове́ческий к Не­бе­си́ вос­хо́­дит.

Ра́­дуй­ся, всесве́тлаго ми́­ра Го́р­ня­го преди́вное укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, па́д­ша­го ми́­ра до́ль­ня­го пре­сла́в­ное за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, николи́же си́лами зла побежде́нный; ра́­дуй­ся, со все́­ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими в и́стине и пра́вде на ве́­ки бла­го­да́­тию Бо́­жиею утвержде́нный.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри ис­ку­ше́­ний и бед из­ба́­ви нас, А́н­ге­лов первопресто́льниче, с лю­бо́­вию и ра́­дос­тию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в бе­да́х ве­ли́­кий помо́щник и в час сме́р­ти от злых ду­хо́в храни́тель и засту́пник всех во­пию́­щих тво­ему́ и на́­ше­му Вла­ды́­це и Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Ви́­дя­ще твое́ про­ти́­ву по́лчищ сатани́нских дерз­но­ве́­ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́­дос­тию подвиго́шася во след те­бе́ на брань за и́мя и сла́­ву сво­его́ Влады́ки, во­пию́­ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́­ду­ще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, те­бе́, я́ко по­бе­ди́­те­лю, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, и́м­же мир и тишина́ на Не­бе­си́ водвори́шася; ра́­дуй­ся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́­дуй­ся, а́нгельския во́­ин­ства и си́­лы ми́­ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй; ра́­дуй­ся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́­ра ви́димаго незри́мо укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́­дуй­ся, изнемога́ющих во искуше́ниих и на­па́с­тех ве́­ка се­го́ кре́пкий по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный ис­то́ч­ник превели́ких чу­де́с яви́л­ся еси́ во хра́­ме тво­е́м, и́же в Хо́нех; не то́­чию бо змий ве­ли́­кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́­лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий не­ду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси про­слав­ля́­юще­му тя Вла­ды́­це А́н­ге­лов с ве́­рою зову́т: Алли­лу́иа.

Икос 5

Слы́­ша­ще и ве́­ду­ще тя я́ко све­ти́­ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пре­чу́д­ный Михаи́ле, к те­бе́, по Бо́­зе и Пресвяте́й Ма­те­ри Бо­жией, при­бе­га́­ем: озари́ лу­ча́­ми све́­та тво­его́ всех нас, во­пию́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, вож­дю́ и хра­ни́­те­лю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́­дуй­ся, высо́кий посре́дниче зако́на, ру­ко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́­дуй­ся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́­лу и по­кро́в обрета́ху; ра́­дуй­ся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́­де­ния от всеве́дущаго Бо́­га приима́ху.

Ра́­дуй­ся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́­дуй­ся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рд­це полага́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́­жи­их суде́б ег­да́ узре́ не́­ког­да Мано́е, недоуме́ния и стра́ха ис­по́л­ни­ся, мня не жи́ти ктому́ на зем­ли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́­гос­ти яв­ле́­ния и кро́­тос­ти сло­ве́с тво­и́х, в ра́­дос­ти о име́вшем роди́тися, по словеси́ тво­ему́, сы́­не сво­е́м Сампсо́не, бла­го­да́р­не возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́­вою, Михаи́ле, ег­да́ во о́б­ра­зе челове́честе пред Иису́­сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́­лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию тво­ему́ чудя́шеся, с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, боговенча́нных глав не­усы́п­ный охрани́телю; ра́­дуй­ся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́­жию повеле́нию проти́вящихся, ско́­рый низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́­дуй­ся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́­дуй­ся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́­тых недоуме́ний; ра́­дуй­ся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хо­тя́й Вла­ды́­ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в че­ло­ве́­чес­ких не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́­ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м за­сту́п­ни­ка и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́ч­но­му Ца́рствию Бо́­жию уготовля́еши; се­го́ ра́­ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии тво­е́м спа­се́­нию челове́ческому, бла­го­да́р­не зову́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая чу­де­са́ по­ка­за́ нам, Архистрати́же, то­бо́ю на зем­ли́ всех чу­де́с Тво­ре́ц и Вла­ды́­ка, ег­да́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́в­но спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра зем­на́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́­дя бла­же́н­ный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, бла­го­да́р­не к те­бе́ возо­пи́:

Ра́­дуй­ся, свя­ты́х хра́мов Бо́­жи­их несокруши́мая огра́до; ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры Хри­сто́­вы не­обо­ри́­мая прегра́до.

Ра́­дуй­ся, его́­же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́­дуй­ся, и́м­же вси зло́бнии за́мыслы со­кру­ша́­ют­ся.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ным ра́­дость от Пре­сто́­ла Вседержи́теля износя́щий; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных на стезю́ пра́в­ды и и́с­ти­ны приводя́щий.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до си́­лы твоея́, Архистрати́же Бо́­жий, уве́де на се­бе́ Авваку́м, ег­да́ по ма́нию Бо́­жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́­ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́м­же уди́влься превели́кому де́йствию си́­лы твоея́, возо­пи́ с ве́­рою: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́ш­них, Михаи́ле, Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы пред­сто­я́й, не дале́к еси́ и от ни́ж­них, ра́туя вы́­ну со вра­га́­ми спа­се́­ния че­ло­ве́­чес­ка­го: те́м­же вси вожделе́ннаго Оте́чества Не­бе́с­на­го дости́гнути хотя́щии со­гла́с­но те­бе́ зову́т:

Ра́­дуй­ся, нача́льниче трисвята́го а́н­гель­ска­го пе́­ния; ра́­дуй­ся, земноро́дных при́с­но го­то́­вый пред­ста́­те­лю и хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́­дуй­ся, ве́р­ныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́­дуй­ся, и́м­же угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Свя­ты́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́­дя­ще, ка́­ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от не­чес­ти́­вых златолю́бцев во глу­би­ну́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́м­же прия́вшая его́ оби́­тель, и́ме­нем тво­и́м красу́ющися, бла­го­да́р­не взыва́ет ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́й гла­го́­лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́­лы твоея́, Михаи́ле, ка́­ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев ца­ря́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще свя­ту́ю ре́в­ность твою́ о сла́­ве Бо́­га И́с­тин­на­го, с ве­се́­ли­ем зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных во́инств не­по­бе­ди́­мый вое­во́­до; ра́­дуй­ся, злове́рных ра́тей страх и низ­ло­же́­ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­выя ве́­ры и бо­го­почита́ния на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, ду­ше­вре́д­ных ере­се́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́­дуй­ся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́­ни мно́гажды укрепи́вый; ра́­дуй­ся, не­чес­ти́­ва­го вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́­ме порази́вый.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спас­ти́­ся хотя́щим нам бу́­ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́­жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и на­па́с­тей, па́­че же от злых на́выков и гре­хо́в на́­ших, да, преспева́юще в ве́­ре, на­де́ж­де и любви́ Христо́ве, с ра́­дос­тию о преди́внем заступле́нии тво­е́м, ко Вла­ды́­це А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков бла­го­да́р­не зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рующим че­ло­ве́­ком, Архистрати́же Бо́­жий, и столп кре́пок во бра́нех со вра­га́­ми ви́димыми и неви́димыми: се­го́ ра́­ди от сете́й бесо́вских то­бо́ю избавля́еми, благода́рным се́рд­цем и ус­ты́ зо­ве́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры и сопроти́вником Свя­ты́я Це́рк­ве не­по­бе­ди́­мый противобо́рниче; ра́­дуй­ся, сми­ре́н­ным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, во тьме зло­ве́­рия седя́щих све́­том ве́­ры Хри­сто́­вы про­све­ща́яй; ра́­дуй­ся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́с­ти­ны и по­кая́­ния на­став­ля́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́ме­нем Бо́­жи­им всу́е; ра́­дуй­ся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мие о та́инствех свя­ты́я ве́­ры.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое хва­ле́б­ное побежда́ется мно́жеством чу­де́с тво­и́х, Архистрати́же Бо́­жий, я́ко соверше́на суть то­бо́ю не то́­чию на Не­бе­си́ и на зем­ли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́­же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́­лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Вла­ды́­ку Не­бе­се́ и зем­ли́, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́с­ти­ны и чис­то­ты́ бо­го­почита́ния яви́л­ся еси́, Архистрати́же, ег­да́, прови́дя ко́з­ни ду́­ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́ме­нем Бо́­жи­им, да не де́рзнет сокрове́нное те́­ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́­ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: се­го́ ра́­ди, чту́ще ны́­не благосве́тлый собо́р твой, бла­го­да́р­не во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́­дуй­ся, пле́­ве­лы за­блуж­де́­ний во дни Но́выя бла­го­да́­ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́­дуй­ся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́­дуй­ся, христиа́нских подви́жников и стра­сто­те́рп­цев укрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, немощны́я ду́­хом си́­лою бла­го­да́­ти Бо­жией ис­пол­ня́­яй; ра́­дуй­ся, изнемога́ющия пло́­тию всеору́жием ве́­ры облека́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Бла­го­да́ть от Бо́­га с Не­бе­се́ ис­про­си́ нам, пою́­щим во сла́­ву все­чест­на́­го име́­не тво­его́, Михаи́ле, да, осеня́еми тво­и́м заступле́нием, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем, до́ндеже, отреше́ннии сме́р­тию от уз пло́­ти, спо­до́­бим­ся пред­ста́­ти огнезра́чному Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще многообра́зная твоя́ чу­де­са́, Михаи́ле, во спа­се́­ние на́­ше соде́янная, мо́­лим Го́с­по­да и Вла­ды́­ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́­ве Бо­жией, и́же в те­бе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зо­ву́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Бо́­жи­их во вре́­мя благопотре́бно на вы­со­ту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́­дуй­ся, проде́рзых и не­до­сто́й­ных с вы­со­ты́ си́­лы и сла́­вы незри́мо низлага́яй.

Ра́­дуй­ся, в день после́дний избра́нных от четы́рех конце́в зем­ли́ име́яй собра́ти; ра́­дуй­ся, и́м­же гре́ш­ныя, я́ко пле́­ве­лы, по гла́су Бо́­жию, ог­ню́ ве́ч­но­му преда́ны бу́дут.

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ со а́н­ге­лы его́ во е́зеро о́гненное на ве́­ки пове́ргнется; ра́­дуй­ся, и́м­же пра́веднии во оби́­те­лех От­ца́ Не­бе́с­на­го пресла́вне водворя́тся.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О, пре­чу́д­ный Арха́нгелов и А́н­ге­лов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го при­ими́ от нас возноси́мый к те­бе́ ны́­не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́­лы Бо­жией, по­кры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да прославля́емому то­бо́ю и просла́вившему тя Го́с­по­ду вы́­ну зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко а́нгельских...» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил...»

Мо­ли́т­ва

Свя­ты́й и ве­ли́­кий Арха́нгеле Бо́­жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́­да же че­ло­ве́­чес­ка­го приста́вниче и хра­ни́­те­лю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми гла­ву́ прего́рдаго Денни́цы на Не­бе­си́ и посрамля́яй вы́­ну зло́бу и ко­ва́р­ства его́ на зем­ли́! К те­бе́ при­бе­га́­ем с ве́­рою и те­бе́ мо́­лим­ся с лю­бо́­вию: бу́­ди щит несокруши́м и за­бра́­ло тве́рдо Свя­те́й Це́рк­ви и Пра­во­сла́в­но­му Оте́чествию на́­ше­му, огражда́я их молниено́сным ме­че́м тво­и́м от всех враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых. Не оста́­ви же, о, Арха́нгеле Бо́­жий, по́­мо­щию и заступле́нием тво­и́м и нас, про­слав­ля́ю­щих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни ес­мы, оба́­че не хо́щем в без­за­ко́­ни­их на́­ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́с­по­ду и оживле́нным бы­ти от Не­го́ на дела́ бла­га́я. Озари́ у́бо ум наш све́­том ли­ца́ Бо́­жия, и́же вы́­ну сия́ет на молниеви́днем челе́ тво­е́м, да возмо́жем ра­зу­ме́­ти, что есть во́ля Бо́­жия о нас бла­га́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же по­до­ба́­ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укре­пи́ бла­го­да́­тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́­ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́­ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́­ра се­го́, я́ко ра́­ди тле́н­на­го и зем­на́­го безу́мне забыва́ти ве́ч­ная и не­бе́с­ная. Над все́­ми же си́­ми ис­про­си́ нам Свы́­ше дух и́с­тин­на­го по­кая́­ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́­зе и сокруше́ние о гре­се́х на́­ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго жи­во­та́ на́­ше­го иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те стра­сте́м на́­шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́­ми, сле­за́­ми ве́­ры и со­кру­ше́­ния серде́чнаго, по́двигами чис­то­ты́ и свя­ты́­ми дела́ми ми­ло­се́р­дия. Ег­да́ же прибли́зится час оконча́ния на́­ше­го, освобожде́ния от уз бре́ннаго се­го́ телесе́, не оста́­ви нас, Арха́нгеле Бо́­жий, беззащи́тных про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми то­бо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йс­ких, иде́­же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́с­по­да и Влады́ки на́­ше­го, па́дше со сле­за́­ми у ног Его́, в ра́­дос­ти и уми­ле́­нии воскли́кнем: сла́­ва Те­бе́, дража́йший Ис­ку­пи́­те­лю наш, И́же за премно́гую лю­бо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ посла́ти А́н­ге­лы Твоя́ в служе́ние спа­се́­нию на́­ше­му! Ами́нь.

azbyka.ru

Чтение акафиста Архистратигу Михаилу для защиты от зла

Архистратиг МихаилИконография:Михаил, архангелДатировки: XX в. 1904Иконописец: Кубрин Михаил (?) ТрофимовичМатериал: Дерево, темпера, позолотаРазмеры иконы: высота 22 см, ширина 27 см

Архистратиг изображён в рост, в воинском облачении, в левой руке он держит щит, а в правой огненный меч.

  Священное Писание повествует «Въ нача́лѣ сотвори́ Бо́гъ не́бо и зе́млю». Святоотеческая традиция видит в этих словах прямое указание на сотворение мира ангельского или мира бесплотных духов. В православной культуре, слово «небо»  употребляется в качестве синонима для всего духовного, нематериального.  

В каких случаях обращаются к Архангелу

Со времен сотворения мира, ангелы Божьи незримо сопутствуют нам в нашем жизненном пути, защищают от злых сил, утешают, помогают в беде. Священное предание описывает их, как существ бессмертных, светоносных. Они — светозарные бесплотные духи, пребывающих в общении с Господом, исполнители Его воли. В переводе с греческого ангел — вестник. Крылья, — непременный атрибут иконописного изображения ангела — символ быстроты. 

По учению св. Дионисия Ареопагита «О небесной иерхахии», архангелы благовествуют людям тайны и пророчества Божии, укрепляют веру, просвещают разум 

В новейшей православной традиции Церковью читается акафист архангелу Михаилу, составленный святителем Иннокентием Херсонесским в конце девятнадцатого века.  

Архангел Михаил — Богоявление. Двусторонняя икона.Иконография:Михаил, архангелДатировки: XVII в. Около 1600 года.Иконописная школа или художественный центр:Крит.Материал: Дерево, левкас, темпераРазмеры иконы: высота 80,5 см, ширина 65 см

Инв. № ИVIII 5228 ГИМ 54722. ‘Исторический музей’

Архистратиг Божий Михаил — сильный защитник людей от всякого зла

Предание рассказывает об архангеле Михаиле, неустрашимом архистратиге сил ангельских. В переводе с иврита, имя Михаил означает «Кто как Бог», происхождение его легендарно.  

Когда один из самых прекрасных ангелов, сотворенных Богом, по имени Денница или «Заря» (в западной христианской традиции, Люцифер) решил занять место Бога, то стал вести войну против Него. Денница ложью увлек за собой треть ангельского мира. Тогда один из архангелов воскликнув, — «Кто как Бог?» и повел за собой оставшееся ангельское воинство на битву с Денницей. И победил его. В честь Господа архангел стал зваться Михаилом почитается как победитель зла, заступник за все благое.  

Некоторые святые отцы полагают, что главной причиной восстания ангелов, было их нежелание поклониться человеку, сражаясь с Денницей, архангел Михаил заступился и за человеческий род, почитая образ и подобие Господа в человеке. Поэтому ему принять молиться о защите от любых злых деяний, направленных в том числе, и против христианской веры. 

Акафист прославляет помощь архангела народу Божьему (Израилю), многочисленные чудеса Михаила, описанные в Священном Писании, например, явление ангела с обнаженным мечом, ветхозаветному военачальнику, Иисусу Навину. Толкуется, как пророчество о его скорой победе, — взятии города Иерихона. 

Считается, что именно Михаил, тот ангел, которого Господь поставил охранять райские врата в Эдеме. Архангел Божий, Михаил несколько раз упоминается на страницах Священного Писания, в Откровении Ионна Богослова он ведет войну против сатаны —

Чудо в Хонех

Чудо Архистратига Михаила, бывшее в Хонех

Акафистом архангелу Михаилу и Священным Преданием хранится воспоминание о чуде, сотворенном Михаилом в городе Хоны, ранее Колоссы (греческий город, в четвертом веке располагался в современных границах Турции). Общине этого города написано  «Послание к Колоссянам» апостола Павла. 

Неподалеку от города, рядом с целебным источником, был построен храм архангела Михаила. Связано это с чудом исцеления немой девицы. Её отцу, благочестивому горожанину, во сне явился архангел и научил дать дочери воду из источника, девушка выпила ее и исцелилась, а благодарный отец построил храм архангела Михаила, быстро ставший центром местной христианской общины.  

Чудо обратило к вере многих жителей города и противостояние между язычеством и новой нарождающейся  верой, и ранее бывшее в этих местах, усилилось. Некоторые жители города, раздраженные стечением народа к святыне и проповедью благочестивого старца Архиппа, жившего при храме, решились погубить его. 

Храм находился в гористой местности, между двух рек и язычники решили объединить реки, направив их мощный поток на дом Божий. Когда стали исполнять задуманное, появился архангел и ударил жезлом о скалу, в этом месте земля обвалилась, образовалась расселина и поток воды устремился по новому руслу, минуя храм. Чудо, произошедшее на глазах неудачливых инженеров, повергло их в бегство. 

Сюжет запечатлен на иконе, а чудо вспоминается Церковью шестого сентября. Так Колоссы получили новое название — Хоны, «отверстие» или «расселина». 

Акафист архангелу Михаилу воспевает чудо в Хонех в своем пятом кондаке и седьмом икосе.   

Почему этот акафист читают по понедельникам

Собор Архистратига Михаила и всех Небесных сил

Акафист читается по понедельником, в этот день Церковь традиционно чтит все ангельские силы, призывая Небесные Силы Бесплотные. Читать акафист можно и дома, в любой день, перед иконой архангела Михаила.

В чем помогает верующим чтение этого акафиста

За чтением просят архангела уберечь душу христианскую от злых враждебных сил, защитить, помочь в борьбе со страстями, дать напутствие в жизни. Михаилу, как предводителю Воинства Небесного, молятся матери, чьи дети исполняют свой воинский долг и сами военные. 

Автор: Ксения Филина

Акафист Архангелу Божию Михаилу

Конда́к 1.

Избра́нный Небе́сных си́л воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты́ же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких на́с бе́д свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

И́кос 1.

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́ти тя́, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная; ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная.

Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниих прие́мниче; ра́дуйся, А́нгелов и Арха́нгелов нача́льниче.

Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы; ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры все́х суще́ств безпло́тных.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 2.

Прови́дяще ве́ры очеса́ми вели́чие духо́вныя красоты́ и си́лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́жий, мы́, я́ко земни́и и пло́тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́достию и благодаре́нием ко Творцу́ вся́ческих исполня́емся, зову́ще со все́ми Небе́сными си́лами: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум чи́ст и свобо́ден от страсте́й испроси́ на́м, пречу́дный Михаи́ле, Небе́сных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от земны́х к Небе́сным, хвале́бную пе́снь воспое́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, Бо́жия неизрече́нныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́телю; ра́дуйся, всеблаги́х сове́тов Пресвяты́я Тро́ицы преи́скренний таи́нниче.

Ра́дуйся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́рный исполни́телю; ра́дуйся, ему́же с любо́вию удивля́ются Небе́сная во́инства.

Ра́дуйся, его́же с ве́рою прославля́ют земноро́днии; ра́дуйся, его́же трепе́щут а́дския си́лы.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 3.

Си́лу необори́мыя ре́вности по сла́ве Бо́жией в себе́ явля́я, ста́л еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, проти́ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго денни́цы, ему́же со те́мными клевре́ты его́ с высоты́ небе́сныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́инства Небе́сная, тобо́ю пресла́вне води́мая, с весе́лием, я́ко еди́ными усты́, пред Престо́лом Бо́жиим возгласи́ша: Аллилу́иа.

И́кос 3.

И́мать тебе́, Арха́нгеле Михаи́ле, ве́сь ро́д христиа́нский вели́ка засту́пника и ди́вна во бра́нех с проти́вными помо́щника: сего́ ра́ди пречу́днаго покро́ва твоего́ сподо́битися жела́юще, в де́нь торжества́ твоего́ взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, и́мже сатана́, я́ко мо́лния, с Небесе́ низве́ржеся; ра́дуйся, и́мже храни́мый ро́д челове́ческий к Небеси́ восхо́дит.

Ра́дуйся, всесве́тлаго ми́ра Го́рняго преди́вное украше́ние; ра́дуйся, па́дшаго ми́ра до́льняго пресла́вное заступле́ние.

Ра́дуйся, николи́же си́лами зла́ побежде́нный; ра́дуйся, со все́ми А́нгелы Бо́жиими во и́стине и пра́вде на ве́ки благода́тию Бо́жиею утвержде́нный.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 4.

Бу́ри искуше́ний и бе́д изба́ви на́с, А́нгелов первопресто́льниче, с любо́вию и ра́достию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты́ бо еси́ в беда́х вели́кий помо́щник и в ча́с сме́рти от злы́х духо́в храни́тель и засту́пник все́х вопию́щих твоему́ и на́шему Влады́це и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Ви́дяще твое́ проти́ву по́лчищ сатани́нских дерзнове́ние, вси́ чи́нове а́нгельстии с ра́достию подвиго́шася восле́д тебе́ на бра́нь за и́мя и сла́ву своего́ Влады́ки, вопию́ще: кто́ я́ко Бо́г? Мы́ же, ве́дуще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, тебе́, я́ко победи́телю, зове́м:

Ра́дуйся, и́мже ми́р и тишина́ на Небеси́ водвори́шася; ра́дуйся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́дуйся, а́нгельския во́инства и си́лы ми́ра неви́димаго ко истребле́нию зла́ направля́яй; ра́дуйся, прю́ и возмуще́ние стихи́й ми́ра ви́димаго незри́мо укроща́яй.

Ра́дуйся, подъе́млющих бра́нь к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́дуйся, изнемога́ющих во искуше́ниих и напа́стех ве́ка сего́ кре́пкий помо́щниче.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 5.

Богото́чный исто́чник превели́ких чуде́с яви́лся еси́ во хра́ме твое́м, и́же в Хо́нех; не то́чию бо зми́й вели́кий и стра́шный, на ме́сте то́м пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий неду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси́ прославля́ющему тя́ Влады́це А́нгелов с ве́рою зову́т: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Слы́шаще и ве́дуще тя́ я́ко свети́ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пречу́дный Михаи́ле, к тебе́, по Бо́зе и Пресвяте́й Ма́тери Бо́жией, прибега́ем: озари́ луча́ми све́та твоего́ все́х на́с, вопию́щих ти́ си́це:

Ра́дуйся, вождю́ и храни́телю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́дуйся, высо́кий посре́дниче зако́на, руко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́дуйся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́лу и покро́в обрета́ху; ра́дуйся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии да́р ве́дения от всеве́дущаго Бо́га приима́ху.

Ра́дуйся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́дуйся, су́д и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 6.

Провозве́стника тя́ Бо́жиих суде́б егда́ узре́ не́когда Мано́е, недоуме́ния и стра́ха испо́лнися, мня́ не жи́ти ктому́ на земли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́гости явле́ния и кро́тости слове́с твои́х, в ра́дости о име́вшем роди́тися, по словеси́ твоему́, сы́не свое́м Сампсо́не, благода́рне возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́вою, Михаи́ле, егда́ во о́бразе челове́честе пред Иису́сом Нави́ном ста́л еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: а́з е́смь Архистрати́г си́лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию твоему́ чудя́щеся, с любо́вию вопие́м ти́:

Ра́дуйся, боговенча́нных гла́в неусы́пный охрани́телю; ра́дуйся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́жию повеле́нию проти́вящихся, ско́рый низложи́телю.

Ра́дуйся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́дуйся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́дуйся, я́ко ты́ просвеща́еши сомня́щихся в ча́с лю́тых недоуме́ний; ра́дуйся, я́ко ты́ исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 7.

Хотя́й Влады́ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в челове́ческих не самослуча́йнии су́ть, но в десни́це Его́ вы́ну содержа́тся, даде́ тя́ ца́рствам земны́м засту́пника и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́чному Ца́рствию Бо́жию уготовля́еши; сего́ ра́ди вси́, ве́дущии о вели́цем служе́нии твое́м спасе́нию челове́ческому, благода́рне зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вая чудеса́ показа́ на́м, Архистрати́же, тобо́ю на земли́ все́х чуде́с Творе́ц и Влады́ка, егда́ хра́м, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́вно спа́сл еси́, струя́м пото́ка в не́дра земна́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́дя блаже́нный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, благода́рне к тебе́ возопи́:

Ра́дуйся, святы́х хра́мов Бо́жиих несокруши́мая огра́до; ра́дуйся, враго́м ве́ры Христо́вы необори́мая прегра́до.

Ра́дуйся, его́же веле́нию стихи́и покаря́ются; ра́дуйся, и́мже вси́ зло́бнии за́мыслы сокруша́ются.

Ра́дуйся, ве́рным ра́дость от Престо́ла Вседержи́теля износя́щий; ра́дуйся, неве́рных на стезю́ пра́вды и и́стины приводя́щий.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до си́лы твоея́, Архистрати́же Бо́жий, уве́де на себе́ Авваку́м, егда́ по ма́нию Бо́жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы́ заключе́ну: те́мже уди́влься превели́кому де́йствию си́лы твоея́, возопи́ с ве́рою: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́ в вы́шних, Михаи́ле, Престо́лу Царя́ Сла́вы предстоя́й, не дале́к еси́ и от ни́жних, ра́туя вы́ну со врага́ми спасе́ния челове́ческаго: те́мже вси́ вожделе́ннаго Оте́чества Небе́снаго дости́гнути хотя́щии согла́сно тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, нача́льниче трисвята́го а́нгельскаго пе́ния; ра́дуйся, земноро́дных при́сно гото́вый предста́телю и храни́телю.

Ра́дуйся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́дуйся, ве́рныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́дуйся, и́мже угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския; ра́дуйся, и́мже посрами́шася ко́зни бесо́вския.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 9.

Вси́ и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́дяще, ка́ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от нечести́вых златолю́бцев во глубину́ морску́ю с ка́менем пове́ржена, спа́сл еси́: те́мже прия́вшая его́ оби́тель, и́менем твои́м красу́ющися, благода́рне взыва́ет ко Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́й глаго́лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́лы твоея́, Михаи́ле, ка́ко во еди́ну но́щь сто́ о́смьдесят и пя́ть ты́сящ порази́л еси́ от во́ев царя́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не ху́лити и́мя Госпо́дне: мы́ же, почита́юще святу́ю ре́вность твою́ о сла́ве Бо́га И́стиннаго, с весе́лием зове́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, правосла́вных во́инств непобеди́мый воево́до; ра́дуйся, злове́рных ра́тей стра́х и низложе́ние.

Ра́дуйся, пра́выя ве́ры и богопочита́ния насади́телю; ра́дуйся, душевре́дных ересе́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́дуйся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды укрепи́вый; ра́дуйся, нечести́ваго вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́ме порази́вый.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 10.

Спасти́ся хотя́щим на́м бу́ди помо́щник тве́рд, Архистрати́же Бо́жий, избавля́яй и храня́й на́с от бе́д и напа́стей, па́че же от злы́х на́выков и грехо́в на́ших, да, преспева́юще в ве́ре, наде́жде и любви́ Христо́ве, с ра́достию о преди́внем заступле́нии твое́м, ко Влады́це А́нгелов и челове́ков благода́рне зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ ве́рующим челове́ком, Архистрати́же Бо́жий, и сто́лп кре́пок во бране́х со врага́ми ви́димыми и неви́димыми: сего́ ра́ди от сете́й бесо́вских тобо́ю избавля́еми, благода́рным се́рдцем и усты́ зове́м си́це:

Ра́дуйся, враго́м ве́ры и сопроти́вником Святы́я Це́ркве непобеди́мый противобо́рниче; ра́дуйся, смире́нным провозве́стником Ева́нгелия неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́дуйся, во тьме́ злове́рия седя́щих све́том ве́ры Христо́вы просвеща́яй; ра́дуйся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́стины и покая́ния наставля́яй.

Ра́дуйся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́менем Бо́жиим всу́е; ра́дуйся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мне о та́инствех святы́я ве́ры.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое хвале́бное побежда́ется мно́жеством чуде́с твои́х, Архистрати́же Бо́жий, я́же соверше́на су́ть тобо́ю не то́чию на Небеси́ и на земли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́лы Госпо́дни, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Влады́ку Небесе́ и земли́, зову́ще: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоно́сный служи́тель и́стины и чистоты́ богопочита́ния яви́лся еси́, Архистрати́же, егда́, прови́дя ко́зни ду́ха тьмы́, воспрети́л еси́ ему́ и́менем Бо́жиим, да не де́рзнет сокрове́нное те́ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́ти ко обоже́нию чу́вственным сыново́м Изра́илевым: сего́ ра́ди, чту́ще ны́не благосве́тлый собо́р тво́й, благода́рне вопие́м ти́:

Ра́дуйся, чистоту́ богове́дения во дни́ Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́дуйся, пле́велы заблужде́ний во дни́ Но́выя благода́ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́дуйся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́дуйся, христиа́нских подви́жников и страстоте́рпцев укрепи́телю.

Ра́дуйся, немощны́я ду́хом си́лою благода́ти Бо́жией исполня́яй; ра́дуйся, изнемога́ющия пло́тию всеору́жием ве́ры облека́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 12.

Благода́ть от Бо́га с Небесе́ испроси́ на́м, пою́щим во сла́ву всечестна́го и́мене твоего́, Михаи́ле, да, осеня́еми твои́м заступле́нием, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м, до́ндеже, отреше́ннии сме́ртию от у́з пло́ти, сподо́бимся предста́ти огнезра́чному Престо́лу Царя́ Сла́вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще многообра́зная твоя́ чудеса́, Михаи́ле, во спасе́ние на́ше соде́янная, мо́лим Го́спода и Влады́ку вся́ческих, да ду́х ре́вности по сла́ве Бо́жией, и́же в тебе́, николи́же оскуде́ет и в на́с, зову́щих ти́ си́це:

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Бо́жиих во вре́мя благопотре́бно на высоту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́дуйся, проде́рзых и недосто́йных с высоты́ си́лы и сла́вы незри́мо низлага́яй.

Ра́дуйся, в де́нь после́дний избра́нных от четы́рех конце́в земли́ име́яй собра́ти; ра́дуйся, и́мже гре́шнии, я́ко пле́велы, по гла́су Бо́жию, огню́ ве́чному пре́дани бу́дут.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ со а́ггелы его́ во е́зеро о́гненное на ве́ки пове́ргнется; ра́дуйся, и́мже пра́веднии во оби́телех Отца́ Небе́снаго пресла́вне водворя́тся.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 13.

О пречу́дный Арха́нгелов и А́нгелов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спасе́нию ро́да челове́ческаго приими́ от на́с возноси́мый к тебе́ ны́не гла́с хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́лы Бо́жией, покры́й на́с невеще́ственныма крило́ма твои́ма от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, да прославля́емому тобо́ю и просла́вившему тя́ Го́споду вы́ну зове́м: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́ти тя́, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная; ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная.

Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниих прие́мниче; ра́дуйся, А́нгелов и Арха́нгелов нача́льниче.

Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы; ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры все́х суще́ств безпло́тных.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Конда́к 1.

Избра́нный Небе́сных си́л воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты́ же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких на́с бе́д свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Моли́тва

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на Небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щи́т несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я и́х молниено́сным мече́м твои́м от все́х вра́г, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и на́с, прославля́ющих дне́сь свято́е и́мя твое́: се́ бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо у́м на́ш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что́ е́сть во́ля Бо́жия о на́с блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся́, я́же подоба́ет на́м твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красота́ми ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ на́м Свы́ше ду́х и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее на́м число́ дне́й вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чу́вств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зо́л, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится ча́с оконча́ния на́шего, освобожде́ния от у́з бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви на́с, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же не́сть печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у но́г Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю на́ш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к на́м, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

Канон

Архистратигу Божию Михаилу

Песнь 1 Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Божественными светлостьми облиставаемь всегда, ум мой озари, еже воспети тя, Архистратиже горних воинств, всех утверждение притекающих к тебе.

Ум пребезначальный, премирнаго чиноначальника показа чина тя, преславне Архистратиже, и свет сущих во тьме, и Божественное украшение Церкве Своея.

Умов предворяя небесных в Дусе, дольним же всеизряднейше Михаиле, дался еси ограждение, и утверждение, и оружие, враги закалающее и потребляющее.

Богородичен: Дево Всенепорочная, яже ангелов благолепие, человеков помоще, Ты мне помози мореплавающему, и в бури греха присно впадающу и бедствующу.

Песнь 3 Ирмос: Не мудростию и силою, и богатством хвалимся, но Тобою Отчею Ипостасною мудростию, Христе, несть бо Свят, паче Тебе Человеколюбче.

Крепостию Божественною, Воеводо ангелов всехвальне, обходиши всю землю, от лютых ны изимая, призывающия твое Божественное имя.

Яко божествен проповедник, яко предстатель верных непостыден, заблуждших путевождь, и наказатель был еси, Божий Архистратиже Боговиднейший.

Божественнаго сияния чистшее зерцало явился еси, явления честнаго светло прием Духа, Михаиле Первоангеле досточудне.

Богородичен: Невещественныя умы составивый волею, в вещественное Твое чрево вселися хотением, Всенепорочная, плотию зримь Незренный.

Седален, глас 8 Небесных чинов наставник, служитель же славы Божественныя, достойно быв повелением Зиждителя твоего, христианом еси ходатай спасительный, невещественною твоею славою земныя назирая. Темже по долгу благохвалим тя вси, Божественное твое днесь воспевающе торжество, Михаиле Архистратиже, моли Христа Бога, грехов оставление даровати, празднующим любовию Божественная твоя чудеса.

Ин седален, глас 1 Лик ангельский Архистратига имея, Божественнаго Михаила, с ним Святей Троице немолчное приношает песнопение, из не сущих бо Содетель всяческих, воинства огнезрачных чинов, Словом приведе.

Песнь 4 Ирмос: Седяй в славе на Престоле Божества, во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный, нетленною дланию, и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Ум сый первый, составил еси Божественныя умы хотением, начальника посреде сих Михаила содела, всеблаженным причастием просвещаема, и умными Богоначалии облистаема.

Пение святое со Престолы, и Началы, и Силами, и Властьми, и Священными Господьствы возглашаеши Троице, преславне Михаиле, спасая ны поющия тя.

Величаем всех Творца же и Господа, за благоутробие давшаго обхранение величайшее, и необориму стену, и забрало, Михаила нам светозарнаго Архистратига.

Богородичен: Мысленно, Дево, Твоего Рождества преславное сказоваше древле, священноявленный Духом, гору присененную видя Тя яснейше, из Неяже Святый прииде Бог воплощаемь.

Песнь 5 Ирмос: Нечестивии не узрят славы Твоея, Христе, но мы Тя Единородне, Отеческия славы сияние Божества, от ночи утренююще, воспеваем Тя Человеколюбче.

Явился еси предводящ древняго Израиля, повелением Сущаго, из Иакова человеком явльшагося дебельством тела, Михаиле безтелесный, ангелов Архистратиже.

Невещественными сиянии обожаемь присно, причастием Богоначальным, и нам осияние светодательное подаваеши, Первоангеле, преславно удивляемь.

Украсися благодатию Божественный твой храм, в той бо пришед, врачевств пучину его показал еси, Михаиле Первоангеле, и страстей потребителя.

Богородичен: Умных ангелов Тя показа Бог вышшую, вселився в Твоя ложесна, Чистая Всенепорочная, Егоже моли всегда, ущедрити поющия Тя.

Песнь 6 Ирмос: Возопи, прообразуя погребение тридневное, пророк Иона, в ките моляся: от тли избави мя, Иисусе Царю сил.

Радуется верных множество, благохваляще тя, и славит Всесвятаго Слова, совокупльшаго земныя со ангелы, Михаиле, Своею благостию.

Воинства Израилева спасл еси, являяся, и Божественная подая повеления, Архистратиже, враги низложил еси, и в конец сия истребил еси.

Яко виде тя Иисус Навин, поклонися, вопросив честнаго твоего и святаго имене, Начальниче Ангелов, благоговением и страхом держимь.

Богородичен: Блажени людие, присно блажащии Тя, Блаженная, яко Бога Блаженнаго рождшая, земная за милосердие неизреченным единением обожившаго.

Кондак, глас 2 Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, Ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко безплотных Архистратиг.

Икос Рекл еси Человеколюбче, в Писаниих Твоих, множеству радоватися Ангелов на небеси, о человеце едином кающимся, Безсмертне. Темже мы, иже в беззакониих, Безгрешне Едине Сердцеведче, тя молити всегда дерзаем, яко Благоутробнаго, ущедрити и низпослати недостойным умиление, Владыко, подая нам прощение, о всех бо нас молится Тебе Безплотных Архистратиг.

Песнь 7 Ирмос: Спасый в огни авраамския Твоя отроки, и халдеи убив, яже правда праведно уловляше. Препетый Господи, Боже отец наших, благословен еси.

Усмотрив Даниил, виде купностояща тя блаженне, и умудряюща Того в Ховаре, видение, еже виде Гаврииле молниезрачне, Михаила Чиноначальника Тому являюща.

Ангелов наставники, Боговидныя и светоносныя, Михаила и Гавриила наши благия утешители, и предстатели, и хранители, восхвалим верою велегласно.

Красен и всеблаголепен, и Боговиден сый, вождь паче ума невещественных духов был еси, Михаиле светозарнейший, с ними убо о всех нас молися.

Богородичен: Ума великаго истинно Слово Присносущное, Дево, в Тя неизглаголанно и страшно вселившася, видя, возопи Гавриил Архангел: радуйся, Престоле Высочайшаго, Благословенная.

Песнь 8 Ирмос: Избавителю всех Всесильне, посреде пламене благочествовашия, снизшед оросил еси, и научил еси пети: вся дела благословите, пойте Господа.

Мысленных безтелесных Чиноначальник, молитвенник спасителен, Божествен Божий служитель, Михаиле, показался еси, поя непрестанно: вся дела благословите, пойте Господа.

Светильника два всесветлая, Михаиле и Гаврииле Архангели, Трисветлаго Божества сияньми тварь просвещающии, лютых мглу отгоняете.

Яко добрии кормчии Архангели, ко пристанищу Божественныя воли душевный корабль мой спасайте, от бури грехов падший и бедствующий.

Богородичен: Невестокраситель, Божественный Архангел, представ, приглашаше Тебе, еже радуйся, Невесто Божия Безневестная, Ангелов Славо и человеков Спасение и Ограждение.

Песнь 9 Ирмос: Ева убо недугом преслушания клятву вселила есть, Ты же, Дево Богородице, прозябением чревоношения мирови благословение процвела еси: тем Тя вси величаем.

Се благолепие твоего Архангеле, Божественнаго храма осияющее, светозарным твоим присутствием, чудес молнии испущает, и тмы недугов всегда отгоняет Божественною благодатию.

Яко сопруг красен, и лепотен суще, Владычним повелением, сущим на земли служите Архангели, от лютых изымающе, и всем просвещение посылающе спасительное, Божественным Духом.

Днесь радуются с нами безтелеснии Божественнии уми, воспеваема, видяще сего от всех, великаго и светлаго Архистратига, и любовию с нами празднуют, Жизнодавца величающе.

Божественная двоице, и светозарна, Архангели, Михаиле всечестне и Гаврииле препрославленне, Троице Честней предстояще, прегрешений вины и муки хвалящия вас избавите.

Богородичен: Глас Тебе Божественнаго Гавриила приносим радостно и взываем: радуйся раю, древо посреде жизни имеяй, Пречистая, Преславная Слова Палато. Радуйся, Дево Всенепорочная.

Похожие статьи

pravoslavie.wiki

Акафист и молитвы святому Архангелу Михаилу

Вы искали акафист и молитвы святому Архангелу Михаилу? Редакция портала «Православие и мир» подготовила для Вас полный текст молитв и акафиста.

Акафист и молитвы святому Архангелу Михаилу – полный текст

6 сентября – память святого Архангела Михаила  по новому стилю

21 ноября – Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Архангел Михаил

Кондак 1 Избранный Небесных сил воеводо и рода человеческаго заступниче, сие тебе, иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и любовию в похвалу тебе зовем: Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Икос 1 Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убо и языки подобаше восхвалити тя, Михаиле; но дондеже вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом, услыши, аще и от человеческих, обаче благодарных устен, сицевая: • Радуйся, звездо мира первообразная; • Радуйся, свеще истины и правды златозарная. • Радуйся, лучей света несозданнаго первый во ангельских ликостояниях приемниче; • Радуйся, Ангелов начальниче. • Радуйся, в нем же наивящше светлеется слава Творческия Десницы; • Радуйся, имже красуются соборы всех существ безплотных.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 2 Провидяще веры очесы величие духовныя красоты и силу молниеносныя десницы твоея, Архангеле Божий, мы, яко земнии и плотию обложеннии, удивлением, радостию и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся, зовуще со всеми Небесными силами: Аллилуиа.

Икос 2 Разум чист и свободен от страстей испроси нам, пречудный Михаиле, Небесных чинов начальниче, да, вознесшеся мыслию от земных к Небесным, хвалебную песнь воспоем ти сице: • Радуйся, Божия неизреченныя красоты и доброты ближайший зрителю: • Радуйся, всеблагих советов Пресвятыя Троицы приискренний таинниче. • Радуйся, превечных судеб Троических верный исполнителю; • Радуйся, емуже с любовию удивляются Небесная воинства. • Радуйся, егоже с верою прославляют земнороднии; • Радуйся, егоже трепещут адския силы.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 3 Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, стал еси во главе ликов ангельских, Михаиле, противу дышащаго злобою прегордаго Денницы, ему же со темными клевреты его с высоты небесныя в преисподнюю низвержену сущу, воинства Небесная, тобою преславне водимая, с веселием, яко едиными усты, пред Престолом Божиим возгласиша: Аллилуиа.

Икос 3 Имать тебе, Архангеле Михаиле, весь род христианский велика заступника и дивна во бранех с противными помощника; сего ради пречуднаго покрова твоего сподобитися желающе, в день торжества твоего взываем ти сице: • Радуйся, имже сатана, яко молния, с небесе низвержеся; • Радуйся, имже хранимый род человеческий к небеси восходит. • Радуйся, всесветлаго мира Горняго предивное украшение; • Радуйся, падшаго мира дольняго преславное заступление. • Радуйся, николиже силами зла побежденный; • Радуйся, со всеми Ангелы Божиими в истине и правде на веки благодатию Божиею утвержденный.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 4 Бури искушений и бед избави нас, Ангелов первопрестольниче, с любовию и радостию пресветлое торжество твое совершающих; ты бо еси в бедах великий помощник и в час смерти от злых духов хранитель и заступник всех, вопиющих твоему и нашему Владыце и Богу: Аллилуиа.

Икос 4 Видяще твое противу полчищ сатанинских дерзновение, вси чинове ангельскии с радостию подвигошася во след тебе на брань за Имя и славу своего Владыки, вопиюще: кто яко Бог? Мы же, ведуще сатану под ногама твоима повержена, тебе, яко победителю, зовем: • Радуйся, имже мир и тишина на небеси водворишася; • Радуйся, от негоже духове злобы даже до ада низложишася. • Радуйся, ангельския воинства и силы мира невидимаго ко истреблению зла направляяй; • Радуйся, прю и возмущение стихий мира видимаго незримо укрощаяй. • Радуйся, подъемлющих брань к духовом злобы поднебесным дивным споборниче; • Радуйся, изнемогающих во искушениих и напастех века сего крепкий помощниче.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 5 Боготочный источник превеликих чудес явился еси во храме твоем, иже в Хонех; не точию бо змий великий и страшный, на месте том пребывавый, силою твоею потребися, но и струи водныя, всякий недуг телесный врачующия, открышася, да вси прославляющему тя Владыце Ангелов с верою зовут: Аллилуиа.

Икос 5 Слышаще и ведуще тя яко светило великое, посреде ликов ангельских блистающася, пречудный Михаиле, к тебе, по Бозе и Пресвятей Матери Божией, прибегаем: озари лучами света твоего всех нас, вопиющих ти сице: • Радуйся, вождю и хранителю в пустыни народа богоизбраннаго; • Радуйся, высокий посредниче закона, рукою Моисея на Синаи даннаго. • Радуйся, у негоже судии и вожди Израилевы силу и покров обретаху; • Радуйся, чрез негоже пророцы и первосвященницы иудейстии дар ведения от Всеведущаго Бога приимаху. • Радуйся, богобоязненныя законодавцы тайною премудростию снабдеваяй; • Радуйся, суд и правду творящим благость на сердце полагаяй.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 6 Провозвестника тя Божиих судеб егда узре некогда Маное, недоумения и страха исполнися, мня не жити ктому на земли; научен же от жены своея о благости явления и кротости словес твоих, в радости о имевшем родитися, по словеси твоему, сыне своем Сампсоне, благодарне возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 6 Возсиял еси пречудно славою, Михаиле, егда во образе человечесте пред Иисусом Навином стал еси, глаголя: иззуй сапог с ногу твоею, — аз есмь Архистратиг силы Господни. Таковому явлению твоему чудящеся, с любовию вопием ти: • Радуйся, боговенчанных глав неусыпный охранителю; • Радуйся, противляющихся власти, яко Божию повелению противящихся, скорый низложителю. • Радуйся, усмирителю народных треволнений; • Радуйся, незримый упразднителю злочестивых обычаев. • Радуйся, яко ты просвещаеши сомнящихся в час лютых недоумений; • Радуйся, яко ты исхищаеши искушаемых от пагубоносных наваждений.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 7 Хотяй Владыка всяческих показати, яко жребии сынов человеческих не самослучайнии суть, но в Деснице Его выну содержатся, даде тя царствам земным заступника и хранителя, да племена и народы к вечному Царствию Божию уготовляеши; сего ради вси, ведущии о велицем служении твоем спасению человеческому, благодарне зовут Богу: Аллилуиа.

Икос 7 Новая чудеса показа нам, Архистратиже, тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда храм, во имя твое созданный, от потопления водами речными дивно спасл еси, струям потока в недра земная устремитися повелевый; еже видя блаженный Архипп с духовными чады своими, благодарне к тебе возопи: • Радуйся, святых храмов Божиих несокрушимая оградо; • Радуйся, врагом веры Христовы необоримая преградо. • Радуйся, егоже велению стихии покоряются; • Радуйся, имже вси злобнии замыслы сокрушаются. • Радуйся, верным радость от Престола Вседержителя износящий; • Радуйся, неверных на стезю правды и истины приводящий.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 8 Странное чудо силы твоея, Архистратиже Божий, уведе на себе Аввакум, егда по манию Божию восхитив, принесл еси его скоротечне от Иудеи в Вавилон, дати пищу Даниилу, в рове со львы заключену; темже удивлься превеликому действию силы твоея, возопи с верою: Аллилуиа.

Икос 8 Весь еси в вышних, Михаиле, Престолу Царя Славы предстояй, не далек еси и от нижних, ратуя выну со врагами спасения человеческаго; темже вси, вожделеннаго Отечества. Небеснаго достигнути хотящии, согласно тебе зовут: • Радуйся, начальниче трисвятаго ангельскаго пения; • Радуйся, земнородных присно готовый предстателю и хранителю. • Радуйся, прегордаго фараона с неверными египтяны поразивый страннообразно; • Радуйся, верныя иудеи путеводивый в пустыни преславно. • Радуйся, имже угасися пламень пещи вавилонския;

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 9 Вси иноцы Святыя Горы Афонския в радостный трепет приидоша, видяще, како богобоязненна отрока, неистовно от нечестивых златолюбцев во глубину морскую с камнем повержена, спасл еси; темже приявшая его обитель, именем твоим красующися, благодарне взывает ко Господу: Аллилуиа.

Икос 9 Витий глаголы и любомудров смыслы не довлеют ко изглаголанию силы твоея, Михаиле, како во едину нощь сто семьдесят и пять тысящ поразил еси от воев царя ассирийска Сеннахирима, да накажется прочее не хулити Имя Господне; мы же, почитающе святую ревность твою о славе Бога Истиннаго, с веселием зовем ти сице: • Радуйся, православных воинств непобедимый воеводо; • Радуйся, зловерных ратей страх и низложение. • Радуйся, правыя веры и богопочитания насадителю; • Радуйся, душевредных ересей и расколов искоренителю. • Радуйся, благочестивыя Маккавеи на поле брани многажды укрепивый; • Радуйся, нечестиваго вождя Антиохова Илиодора в самем храме поразивый.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 10 Спастися хотящим нам буди помощник тверд, Архистратиже Божий, избавляяй и храняй нас от бед и напастей паче же от злых навыков и грехов наших, да, преспевающе в вере, надежде и любви Христове, с радостию о предивнем заступлении твоем ко Владыце Ангелов и человеков благодарне зовем: Аллилуиа.

Икос 10 Стена еси верующим человеком, Архистратиже Божий, и столп крепок во бранех со врагами видимыми и невидимыми; сего ради от сетей бесовских тобою избавляеми, благодарным сердцем и усты зовем сице: • Радуйся, врагом веры и сопротивником Святыя Церкве непобедимый противоборниче; • Радуйся, смиренным провозвестником Евангелиа неутомимый споспешниче. • Радуйся, во тьме зловерия седящих светом веры Христовы просвещаяй; • Радуйся, лжемудрием объюродевших на стезю истины и покаяния наставляяй. • Радуйся, грозный отмстителю кленущимся Именем Божиим всуе; • Радуйся, молниеносный карателю глумящихся безумие о таинствах святыя веры.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 11 Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес твоих, Архистратиже Божий, яко совершена суть тобою не точию на небеси и на земли, но и в темных сенех преисподней, идеже глубиннаго змия связал еси узами силы Господней, да избавляемии от злобы его благословят Владыку небесе и земли, зовуще: Аллилуиа.

Икос 11 Светоносный служитель истины и чистоты богопочитания явился еси, Архистратиже, егда, провидя козни духа тьмы, воспретил еси ему Именем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившаго вождя Израилева Моисеа явити ко обожению чувственным сыновом Израилевым; сего ради, чтуще ныне благосветлый собор твой, благодарне вопием ти: • Радуйся, чистоту боговедения во дни Ветхаго Завета среди иудеев сохранивый; • Радуйся, плевелы заблуждений во дни Новыя благодати многажды искоренивый. • Радуйся, языческих прорицалищ и кумиров истребителю; • Радуйся, христианских подвижников и страстотерпцев укрепителю. • Радуйся, немощныя духом силою благодати Божия исполняяй; • Радуйся, изнемогающия плотию всеоружием веры облекаяй.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 12 Благодать от Бога с Небесе испроси нам, поющим во славу всечестнаго имене твоего, Михаиле, да, осеняеми твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, дондеже, отрешеннии смертию от уз плоти, сподобимся предстати огнезрачному Престолу Царя славы и с лики ангельскими возопити: Аллилуиа.

Икос 12 Поюще многообразная твоя чудеса, Михаиле, во спасение наше содеянная, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией, иже в тебе, николиже оскудеет и в нас, зовущих ти сице: • Радуйся, верных рабов Божиих во время благопотребно на высоту власти предивне поставляяй; • Радуйся, продерзых и недостойных с высоты силы и славы незримо низлагаяй. • Радуйся, в день последний избранных от четырех концов земли имеяй собрати; • Радуйся, имже грешныя, яко плевелы, по гласу Божию огню вечному преданы будут. • Радуйся, имже сатана со ангелы его во езеро огненное на веки повергнется; • Радуйся, имже праведниц во обителех Отца Небеснаго преславне водворятся.

• Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 13 О пречудный Архангелов и Ангелов начальниче, за предивное служение твое спасению рода человеческаго приими от нас возносимый к тебе ныне глас хвалы и благодарения и, яко исполнь силы Божией, покрый нас невещественныма крилома твоима от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому тобою и прославившему тя Господу выну зовем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитвы Святому Архангелу Михаилу

Молитва Архангелу Михаилу произносится верующими, когда они нуждаются в помощи от избавлении от врагов, стихийных бедствий и в других трудных ситуациях, которые человеку тяжело преодолеть одному, без помощи свыше. Конечно, обращаться к Архангелу Михаилу можно и тогда, когда никакой опасности человеку не угрожает. Не существует специальных молитв о здоровье, богатстве или другом земном благополучии, которые «работали» бы, как некий магический ритуал. Считается, что молитва Архангелу Михаилу обладает очень сильной защитой.  К сожалению, молитвам часто приписывают мистические свойства, хотя, несомненно, по сильнейшей молитве искренне верующего православного случаются и чудеса. Тем не менее, не стоит относиться к разговору с Богом, ангелами и святыми как к некому заклинанию. У молитвы совсем другие функции. И все же мы должны помнить об опыте христиан, которые, обращаясь с искренней верой получили то, о чем они просили. Даже в те моменты, когда нам кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы, Он слышит нас, но не дает то, что не было бы полезно для спасения души.

Молитву Архангелу Михаилу можно слушать и смотреть на видео:

Молитва Архангелу Михаилу первая Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго Денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых. Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешни есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом лица Божия, иже выну сияет на молниевиднем челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас, благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотении плоти, увлекающеся по подобию несмысленных детей скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго безумне забывати вечная и небесная. Над всеми же сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дний временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час окончания нашего, освобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас. Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся узрети пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к нам, недостойным, благоволил еси послати Ангелы Твоя в служение спасению нашему! Аминь.

Молитва Архангелу Михаилу вторая О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Архангелу Михаилу третья Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имярек). Защити, Архангеле, нас от всяких врагов, видимых и невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах перед лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных Сил — Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, и призывающих имя Твое Святое. Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, Христа ради, юродивого, св. пророка Илии и всех святых великомучеников: св. мучеников Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам грешным (имярек) и избавь нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, от великого зла, от врага льстиваго, от бури поносимой, от лукавого избавь нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от мене духа лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь.

Тропарь Архангелу Михаилу Тропарь, глас 4

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.

***

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит вестник. Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность — мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами.

Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, — по-видимому тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них — архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиили Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: «Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из которых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35).

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» (т. е. совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября (нов: 21 ноября).

Читайте также:

Видео Акафист Архангелу Михаилу:

www.pravmir.ru

Акафист Архангелу Михаилу

Акафист Архангелу Михаилу5 (100%) 16 голос.

(о страждущих от духов нечистых)

Оглавление:

    • акафист
    • молитва
    • тропарь
    • кондак
    • величание

Кондак 1

Избранный Небесных сил воеводо и рода человеческаго заступниче, сие тебе, иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и любовию в похвалу тебе зовем: Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Икос 1

Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убо и языки подобаше восхвалити тя, Михаиле; но дондеже вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом, услыши, аще и от человеческих, обаче благодарных устен, сицевая: Радуйся, звездо мира первообразная; Радуйся, свеще истины и правды златозарная. Радуйся, лучей света несозданнаго первый во ангельских ликостояниях приемниче; Радуйся, Ангелов начальниче. Радуйся, в нем же наивящше светлеется слава Творческия Десницы; Радуйся, имже красуются соборы всех существ безплотных.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 2

Провидяще веры очесы величие духовныя красоты и силу молниеносныя десницы твоея, Архангеле Божий, мы, яко земнии и плотию обложеннии, удивлением, радостию и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся, зовуще со всеми Небесными силами: Аллилуиа.

Икос 2

Разум чист и свободен от страстей испроси нам, пречудный Михаиле, Небесных чинов начальниче, да, вознесшеся мыслию от земных к Небесным, хвалебную песнь воспоем ти сице: Радуйся, Божия неизреченныя красоты и доброты ближайший зрителю: Радуйся, всеблагих советов Пресвятыя Троицы приискренний таинниче. Радуйся, превечных судеб Троических верный исполнителю; Радуйся, емуже с любовию удивляются Небесная воинства. Радуйся, егоже с верою прославляют земнороднии; Радуйся, егоже трепещут адския силы.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 3

Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, стал еси во главе ликов ангельских, Михаиле, противу дышащаго злобою прегордаго Денницы, ему же со темными клевреты его с высоты небесныя в преисподнюю низвержену сущу, воинства Небесная, тобою преславне водимая, с веселием, яко едиными усты, пред Престолом Божиим возгласиша: Аллилуиа.

Икос 3

Имать тебе, Архангеле Михаиле, весь род христианский велика заступника и дивна во бранех с противными помощника; сего ради пречуднаго покрова твоего сподобитися желающе, в день торжества твоего взываем ти сице: Радуйся, имже сатана, яко молния, с небесе низвержеся; Радуйся, имже хранимый род человеческий к небеси восходит. Радуйся, всесветлаго мира Горняго предивное украшение; Радуйся, падшаго мира дольняго преславное заступление. Радуйся, николиже силами зла побежденный; Радуйся, со всеми Ангелы Божиими в истине и правде на веки благодатию Божиею утвержденный.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 4

Бури искушений и бед избави нас, Ангелов первопрестольниче, с любовию и радостию пресветлое торжество твое совершающих; ты бо еси в бедах великий помощник и в час смерти от злых духов хранитель и заступник всех, вопиющих твоему и нашему Владыце и Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Видяще твое противу полчищ сатанинских дерзновение, вси чинове ангельскии с радостию подвигошася во след тебе на брань за Имя и славу своего Владыки, вопиюще: кто яко Бог? Мы же, ведуще сатану под ногама твоима повержена, тебе, яко победителю, зовем: Радуйся, имже мир и тишина на небеси водворишася; Радуйся, от негоже духове злобы даже до ада низложишася. Радуйся, ангельския воинства и силы мира невидимаго ко истреблению зла направляяй; Радуйся, прю и возмущение стихий мира видимаго незримо укрощаяй. Радуйся, подъемлющих брань к духовом злобы поднебесным дивным споборниче; Радуйся, изнемогающих во искушениих и напастех века сего крепкий помощниче.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 5

Боготочный источник превеликих чудес явился еси во храме твоем, иже в Хонех; не точию бо змий великий и страшный, на месте том пребывавый, силою твоею потребися, но и струи водныя, всякий недуг телесный врачующия, открышася, да вси прославляющему тя Владыце Ангелов с верою зовут: Аллилуиа.

Икос 5

Слышаще и ведуще тя яко светило великое, посреде ликов ангельских блистающася, пречудный Михаиле, к тебе, по Бозе и Пресвятей Матери Божией, прибегаем: озари лучами света твоего всех нас, вопиющих ти сице: Радуйся, вождю и хранителю в пустыни народа богоизбраннаго; Радуйся, высокий посредниче закона, рукою Моисея на Синаи даннаго. Радуйся, у негоже судии и вожди Израилевы силу и покров обретаху; Радуйся, чрез негоже пророцы и первосвященницы иудейстии дар ведения от Всеведущаго Бога приимаху. Радуйся, богобоязненныя законодавцы тайною премудростию снабдеваяй; Радуйся, суд и правду творящим благость на сердце полагаяй.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 6

Провозвестника тя Божиих судеб егда узре некогда Маное, недоумения и страха исполнися, мня не жити ктому на земли; научен же от жены своея о благости явления и кротости словес твоих, в радости о имевшем родитися, по словеси твоему, сыне своем Сампсоне, благодарне возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси пречудно славою, Михаиле, егда во образе человечесте пред Иисусом Навином стал еси, глаголя: иззуй сапог с ногу твоею, – аз есмь Архистратиг силы Господни. Таковому явлению твоему чудящеся, с любовию вопием ти: Радуйся, боговенчанных глав неусыпный охранителю; Радуйся, противляющихся власти, яко Божию повелению противящихся, скорый низложителю. Радуйся, усмирителю народных треволнений; Радуйся, незримый упразднителю злочестивых обычаев. Радуйся, яко ты просвещаеши сомнящихся в час лютых недоумений; Радуйся, яко ты исхищаеши искушаемых от пагубоносных наваждений.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 7

Хотяй Владыка всяческих показати, яко жребии сынов человеческих не самослучайнии суть, но в Деснице Его выну содержатся, даде тя царствам земным заступника и хранителя, да племена и народы к вечному Царствию Божию уготовляеши; сего ради вси, ведущии о велицем служении твоем спасению человеческому, благодарне зовут Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новая чудеса показа нам, Архистратиже, тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда храм, во имя твое созданный, от потопления водами речными дивно спасл еси, струям потока в недра земная устремитися повелевый; еже видя блаженный Архипп с духовными чады своими, благодарне к тебе возопи: Радуйся, святых храмов Божиих несокрушимая оградо; Радуйся, врагом веры Христовы необоримая преградо. Радуйся, егоже велению стихии покоряются; Радуйся, имже вси злобнии замыслы сокрушаются. Радуйся, верным радость от Престола Вседержителя износящий; Радуйся, неверных на стезю правды и истины приводящий.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 8

Странное чудо силы твоея, Архистратиже Божий, уведе на себе Аввакум, егда по манию Божию восхитив, принесл еси его скоротечне от Иудеи в Вавилон, дати пищу Даниилу, в рове со львы заключену; темже удивлься превеликому действию силы твоея, возопи с верою: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси в вышних, Михаиле, Престолу Царя Славы предстояй, не далек еси и от нижних, ратуя выну со врагами спасения человеческаго; темже вси, вожделеннаго Отечества. Небеснаго достигнути хотящии, согласно тебе зовут: Радуйся, начальниче трисвятаго ангельскаго пения; Радуйся, земнородных присно готовый предстателю и хранителю. Радуйся, прегордаго фараона с неверными египтяны поразивый страннообразно; Радуйся, верныя иудеи путеводивый в пустыни преславно. Радуйся, имже угасися пламень пещи вавилонския;

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 9

Вси иноцы Святыя Горы Афонския в радостный трепет приидоша, видяще, како богобоязненна отрока, неистовно от нечестивых златолюбцев во глубину морскую с камнем повержена, спасл еси; темже приявшая его обитель, именем твоим красующися, благодарне взывает ко Господу: Аллилуиа.

Икос 9

Витий глаголы и любомудров смыслы не довлеют ко изглаголанию силы твоея, Михаиле, како во едину нощь сто семьдесят и пять тысящ поразил еси от воев царя ассирийска Сеннахирима, да накажется прочее не хулити Имя Господне; мы же, почитающе святую ревность твою о славе Бога Истиннаго, с веселием зовем ти сице: Радуйся, православных воинств непобедимый воеводо; Радуйся, зловерных ратей страх и низложение. Радуйся, правыя веры и богопочитания насадителю; Радуйся, душевредных ересей и расколов искоренителю. Радуйся, благочестивыя Маккавеи на поле брани многажды укрепивый; Радуйся, нечестиваго вождя Антиохова Илиодора в самем храме поразивый.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 10

Спастися хотящим нам буди помощник тверд, Архистратиже Божий, избавляяй и храняй нас от бед и напастей паче же от злых навыков и грехов наших, да, преспевающе в вере, надежде и любви Христове, с радостию о предивнем заступлении твоем ко Владыце Ангелов и человеков благодарне зовем: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси верующим человеком, Архистратиже Божий, и столп крепок во бранех со врагами видимыми и невидимыми; сего ради от сетей бесовских тобою избавляеми, благодарным сердцем и усты зовем сице: Радуйся, врагом веры и сопротивником Святыя Церкве непобедимый противоборниче; Радуйся, смиренным провозвестником Евангелиа неутомимый споспешниче. Радуйся, во тьме зловерия седящих светом веры Христовы просвещаяй; Радуйся, лжемудрием объюродевших на стезю истины и покаяния наставляяй. Радуйся, грозный отмстителю кленущимся Именем Божиим всуе; Радуйся, молниеносный карателю глумящихся безумие о таинствах святыя веры.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 11

Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес твоих, Архистратиже Божий, яко совершена суть тобою не точию на небеси и на земли, но и в темных сенех преисподней, идеже глубиннаго змия связал еси узами силы Господней, да избавляемии от злобы его благословят Владыку небесе и земли, зовуще: Аллилуиа.

Икос 11

Светоносный служитель истины и чистоты богопочитания явился еси, Архистратиже, егда, провидя козни духа тьмы, воспретил еси ему Именем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившаго вождя Израилева Моисеа явити ко обожению чувственным сыновом Израилевым; сего ради, чтуще ныне благосветлый собор твой, благодарне вопием ти: Радуйся, чистоту боговедения во дни Ветхаго Завета среди иудеев сохранивый; Радуйся, плевелы заблуждений во дни Новыя благодати многажды искоренивый. Радуйся, языческих прорицалищ и кумиров истребителю; Радуйся, христианских подвижников и страстотерпцев укрепителю. Радуйся, немощныя духом силою благодати Божия исполняяй; Радуйся, изнемогающия плотию всеоружием веры облекаяй.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 12

Благодать от Бога с Небесе испроси нам, поющим во славу всечестнаго имене твоего, Михаиле, да, осеняеми твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, дондеже, отрешеннии смертию от уз плоти, сподобимся предстати огнезрачному Престолу Царя славы и с лики ангельскими возопити: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многообразная твоя чудеса, Михаиле, во спасение наше содеянная, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией, иже в тебе, николиже оскудеет и в нас, зовущих ти сице: Радуйся, верных рабов Божиих во время благопотребно на высоту власти предивне поставляяй; Радуйся, продерзых и недостойных с высоты силы и славы незримо низлагаяй. Радуйся, в день последний избранных от четырех концов земли имеяй собрати; Радуйся, имже грешныя, яко плевелы, по гласу Божию огню вечному преданы будут. Радуйся, имже сатана со ангелы его во езеро огненное на веки повергнется; Радуйся, имже праведниц во обителех Отца Небеснаго преславне водворятся.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 13

О пречудный Архангелов и Ангелов начальниче, за предивное служение твое спасению рода человеческаго приими от нас возносимый к тебе ныне глас хвалы и благодарения и, яко исполнь силы Божией, покрый нас невещественныма крилома твоима от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому тобою и прославившему тя Господу выну зовем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убо и языки подобаше восхвалити тя, Михаиле; но дондеже вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом, услыши, аще и от человеческих, обаче благодарных устен, сицевая: Радуйся, звездо мира первообразная; Радуйся, свеще истины и правды златозарная. Радуйся, лучей света несозданнаго первый во ангельских ликостояниях приемниче; Радуйся, Ангелов начальниче. Радуйся, в нем же наивящше светлеется слава Творческия Десницы; Радуйся, имже красуются соборы всех существ безплотных.

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 1

Избранный Небесных сил воеводо и рода человеческаго заступниче, сие тебе, иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и любовию в похвалу тебе зовем: Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

(После акафиста читается молитва)

Молитва архангелу Михаилу на каждый день

«Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго Денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых.

Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешни есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом лица Божия, иже выну сияет на молниевиднем челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас, благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотении плоти, увлекающеся по подобию несмысленных детей скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго безумне забывати вечная и небесная.

Над всеми же сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дний временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час окончания нашего, освобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас. Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся узрети пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к нам, недостойным, благоволил еси послати Ангелы Твоя в служение спасению нашему! Аминь.»

Слушать молитву Архангелу Михаилу:

Другие молитвы Архистратигу Михаилу.

Тропарь Архангела Михаила, глас 4

Небесных воинств Архистратиже,/ молим тя присно мы, недостойнии,/ да твоими молитвами оградиши нас/ кровом крил невещественныя твоея славы,/ сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избави нас,// яко чиноначальник вышних сил.

Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, глас 4

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед избавите ны,// яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак Архангела Михаила, глас 2

Архистратиже Божий,/ служителю Божественныя славы,/ Ангелов начальниче и человеков наставниче,/ полезное нам проси и велию милость,// яко безплотных Архистратиг.

Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, глас 2

Архистратизи Божии,/ служителие Божественныя славы,/ Ангелов начальницы и человеков наставницы,/ полезное нам просите и велию милость,// яко Безплотных Архистратизи.

Величание

Величаем вас,/ Архангели, и Ангели/ и вся Воинства,/ Херувими и Серафими,// славящии Господа.

Сохранить акафист в социальных сетях:

pravoslavnye-molitvy.ru

Архангел Божий Михаил

Избра́нный Небе́сных сил воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная; ра́дуйся, све́ще и́стины и пра́вды златоза́рная.

Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях преи́мниче; ра́дуйся, А́нгелов нача́льниче.

Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы; ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́ры очесы́ вели́чие духо́вныя красоты́ и си́лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́жий, мы, я́ко земни́и и пло́тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́достию и благодаре́нием ко Творцу́ вся́ческих испо́лняемся, зову́ще со все́ми Небе́сными си́лами: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум чист и свобо́ден от страсте́й испроси́ нам, пречу́дный Михаи́ле, Небе́сных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от земны́х к Небе́сным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́це:

Ра́дуйся, Бо́жия неизрече́нныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́телю; ра́дуйся, всеблаги́х сове́тов Пресвяты́я Тро́ицы преи́скренний таи́нниче.

Ра́дуйся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́рный исполни́телю; ра́дуйся, ему́же с любо́вию удивля́ются Небе́сная во́инства.

Ра́дуйся, его́же с ве́рою прославля́ют земноро́днии; ра́дуйся, его́же трепе́щут а́дския си́лы.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́лу необори́мыя ре́вности по сла́ве Бо́жией в себе́ явля́я, стал еси́ во главе́ ли́ков а́нгельских, Михаи́ле, проти́ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́же со те́мными клевре́ты его́ с высоты́ небе́сныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́инства Небе́сная, тобо́ю пресла́вне води́мая, с весе́лием, я́ко еди́ными усты́, пред Престо́лом Бо́жиим возгласи́ша: Аллилу́иа.

Икос 3

И́мать тебе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христианский велика заступника и дивна во бранех с противными помощника: сего ради пречуднаго покрова твоего сподобитися желающе, в день торжества твоего взываем ти сице:

Ра́дуйся, имже сатана, я́ко молния, с Небесе низвержеся; ра́дуйся, имже хранимый род человеческий к Небеси восходит.

Ра́дуйся, всесветлаго мира Горняго предивное украшение; ра́дуйся, падшаго мира дольняго преславное заступление.

Ра́дуйся, николиже силами зла побежденный; ра́дуйся, со всеми Ангелы Божиими в истине и правде на веки благодатию Божиею утвержденный.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри искуше́ний и бед изба́ви нас, А́нгелов первопресто́льниче, с любо́вию и ра́достию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в беда́х вели́кий помо́щник и в час сме́рти от злых ду́хов храни́тель и засту́пник всех вопию́щих твоему́ и на́шему Влады́це и Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Ви́дяще твое́ проти́ву по́лчищ сатани́нских дерзнове́ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́достию подвиго́шася во след тебе́ на брань за и́мя и сла́ву своего́ Влады́ки, вопию́ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́дуще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, тебе́, я́ко победи́телю, зове́м:

Ра́дуйся, и́мже мир и тишина́ на Небеси́ водвори́шася; ра́дуйся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́дуйся, а́нгельския во́инства и си́лы ми́ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй; ра́дуйся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́ра ви́димаго незри́мо укроща́яй.

Ра́дуйся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́дуйся, изнемога́ющих во искуше́ниих и напа́стех ве́ка сего́ кре́пкий помо́щниче.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный исто́чник превели́ких чуде́с яви́лся еси́ во хра́ме твое́м, и́же в Хо́нех; не то́чию бо змий вели́кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, всякий неду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси прославля́ющему тя Влады́це А́нгелов с ве́рою зову́т: Аллилу́иа.

Икос 5

Слы́шаще и ве́дуще тя я́ко свети́ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пречу́дный Михаи́ле, к тебе́, по Бо́зе и Пресвяте́й Ма́тери Бо́жией, прибега́ем: озари́ луча́ми све́та твоего́ всех нас, вопию́щих ти си́це:

Ра́дуйся, вождю́ и храни́телю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́дуйся, высо́кий посре́дниче зако́на, руко́ю Моисе́я на Сина́и да́ннаго.

Ра́дуйся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́лу и покро́в обрета́ху; ра́дуйся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́дения от всеве́дущаго Бо́га приима́ху.

Ра́дуйся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́дуйся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́жиих суде́б егда́ у́зре не́когда Мано́е, недоуме́ния и стра́ха испо́лнися, мня не жи́ти ктому́ на земли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́гости явле́ния и кро́тости слове́с твои́х, в ра́дости о име́вшем роди́тися, по словеси́ твоему́, сы́не свое́м Сампсо́не, благода́рне возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́вою, Михаи́ле, егда́ во о́бразе челове́честе пред Иису́сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию твоему́ чудя́шеся, с любо́вию вопие́м ти:

Ра́дуйся, боговенча́нных глав неусы́пный охрани́телю; ра́дуйся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́жию повеле́нию проти́вящихся, ско́рый низложи́телю.

Ра́дуйся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́дуйся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́дуйся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́тых недоуме́ний; ра́дуйся, я́ко ты исхищаеши искуша́емых от па́губоносных наважде́ний.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хотя́й Влады́ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в челове́ческих не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́ну соде́ржатся, даде́ тя ца́рствам земны́м засту́пника и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́чному Ца́рствию Бо́жию уготовля́еши; сего́ ра́ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии твое́м спасе́нию челове́ческому, благода́рне зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая чудеса́ показа́ нам, Архистрати́же, тобо́ю на земли́ всех чуде́с Творе́ц и Влады́ка, егда́ храм, во и́мя твое́ со́зданный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́вно спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра земна́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́дя блаже́нный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, благода́рне к тебе́ возопи́:

Ра́дуйся, святы́х хра́мов Бо́жиих несокруши́мая огра́до; ра́дуйся, враго́м ве́ры Христо́вы необори́мая прегра́до.

Ра́дуйся, его́же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́дуйся, и́мже вси зло́бнии за́мыслы сокруша́ются.

Ра́дуйся, ве́рным ра́дость от Престо́ла Вседержи́теля износя́щий; ра́дуйся, неве́рных на стезю́ пра́вды и и́стины приводя́щий.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́нное чу́до си́лы твоея́, Архистрати́же Бо́жий, уве́де на себе́ Авваку́м, егда́ по ма́нию Бо́жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́мже уди́влься превели́кому де́йствию си́лы твоея́, возопи́ с ве́рою: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́шних, Михаи́ле, Престо́лу Царя́ Сла́вы предстоя́й, не дале́к еси́ и от ни́жних, ра́туя вы́ну со врага́ми спасе́ния челове́ческаго: те́мже вси вожделе́ннаго Оте́чества Небе́снаго дости́гнути хотя́щии согла́сно тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, нача́льниче трисвята́го а́нгельскаго пе́ния; ра́дуйся, земноро́дных при́сно гото́вый предста́телю и храни́телю.

Ра́дуйся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́дуйся, ве́рныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́дуйся, и́мже угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́дяще, ка́ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от нечести́вых златолю́бцев во глубину́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́мже прия́вшая его́ оби́тель, и́менем твои́м красу́ющися, благода́рне взыва́ет ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́й глаго́лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́лы твоея́, Михаи́ле, ка́ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев царя́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще святу́ю ре́вность твою́ о сла́ве Бо́га И́стиннаго, с весе́лием зове́м ти си́це:

Ра́дуйся, правосла́вных во́инств непобеди́мый воево́до; ра́дуйся, злове́рных ра́тей страх и низложе́ние.

Ра́дуйся, пра́выя ве́ры и богопочита́ния насади́телю; ра́дуйся, душевре́дных ересе́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́дуйся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды укрепи́вый; ра́дуйся, нечести́ваго вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́ме порази́вый.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спасти́ся хотя́щим нам бу́ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и напа́стей, па́че же от злых на́выков и грехо́в на́ших, да, преспева́юще в ве́ре, наде́жде и любви́ Христо́ве, с ра́достию о преди́внем заступле́нии твое́м, ко Влады́це А́нгелов и челове́ков благода́рне зове́м: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ ве́рующим челове́ком, Архистрати́же Бо́жий, и столп кре́пок во бране́х со врага́ми ви́димыми и неви́димыми: сего́ ра́ди от сете́й бесо́вских тобо́ю избавля́еми, благода́рным се́рдцем и усты́ зове́м си́це:

Ра́дуйся, враго́м ве́ры и сопроти́вником Святы́я Це́ркве непобеди́мый противобо́рниче; ра́дуйся, смире́нным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́дуйся, во тьме злове́рия седя́щих све́том ве́ры Христо́вы просвеща́яй; ра́дуйся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́стины и покая́ния наставля́яй.

Ра́дуйся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́менем Бо́жиим всу́е; ра́дуйся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мне о та́инствех святы́я ве́ры.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́ние вся́кое хвале́бное побежда́ется мно́жеством чуде́с твои́х, Архистрати́же Бо́жий, я́ко соверше́на суть тобо́ю не то́чию на Небеси́ и на земли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Влады́ку Небесе́ и земли́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́стины и чистоты́ богопочита́ния яви́лся еси́, Архистрати́же, егда́, прови́дя ко́зни ду́ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́менем Бо́жиим, да не дерзне́т сокрове́нное те́ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: сего́ ра́ди, чту́ще ны́не благосве́тлый собо́р твой, благода́рне вопие́м ти:

Ра́дуйся, чистоту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́дуйся, пле́велы заблужде́ний во дни Но́выя благода́ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́дуйся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́дуйся, христиа́нских подви́жников и страстоте́рпцев укрепи́телю.

Ра́дуйся, немощны́я ду́хом си́лою благода́ти Бо́жией исполня́яй; ра́дуйся, изнемога́ющия пло́тию всеору́жием ве́ры облека́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Благода́ть от Бо́га с Небесе́ испроси́ нам, пою́щим во сла́ву всечестна́го и́мене твоего́, Михаи́ле, да, осеня́еми твои́м заступле́нием, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м, до́ндеже, отреше́ннии сме́ртию от уз пло́ти, сподо́бимся предста́ти огнезра́чному Престо́лу Царя́ Сла́вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще многообра́зная твоя́ чудеса́, Михаи́ле, во спасе́ние на́ше соде́янная, мо́лим Го́спода и Влады́ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́ве Бо́жией, и́же в тебе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зову́щих ти си́це:

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Бо́жиих во вре́мя благопотре́бно на высоту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́дуйся, проде́рзых и недосто́йных с высоты́ си́лы и сла́вы незри́мо низлага́яй.

Ра́дуйся, в день после́дний избра́нных от четыре́х конце́в земли́ име́яй собра́ти; ра́дуйся, и́мже гре́шныя, я́ко пле́велы, по гла́су Бо́жию, огню́ ве́чному преда́ны бу́дут.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ со а́нгелы его́ во езе́ро о́гненное на ве́ки пове́ргнется; ра́дуйся, и́мже пра́веднии во оби́телех Отца́ Небе́снаго пресла́вне водворя́тся.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О пречу́дный Арха́нгелов и А́нгелов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спасе́нию ро́да челове́ческаго приими́ от нас возноси́мый к тебе́ ны́не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́лы Бо́жией, покры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́димых и неви́димых, да прославля́емому тобо́ю и просла́вившему тя Го́споду вы́ну зове́м: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Я́ко а́нгельских...» и 1-й кондак «Избра́нный Небе́сных сил...»

Молитва

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресуще́ственныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на Небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не х́ощем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам Свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву ду́хов зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же, мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии, да твои́ми моли́твами огради́ши нас кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы, сохраня́я нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́ви нас, я́ко чинонача́льник вы́сших сил.

Кондак, глас 2

Архистрати́же Бо́жий, служи́телю Боже́ственныя сла́вы, А́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче, поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́г.

akafist.ru


Смотрите также