Святой мученик иоанн воин


Мученик Иоа́нн Воин

Аудио:

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдови́ц; ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ прии́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний нечести́ваго Иулиа́на и рече́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну воспева́ти в Небе́сных черто́зех Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум несумне́нный име́л еси́ в себе́, Иоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в и гне́ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал себе́ христиа́нина бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му твоему́ о Христе́ дерзнове́нию дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прия́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хлад и наготу́ за Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве грехо́вней.

Ра́дуйся, испове́дников похвало́; ра́дуйся, му́чеников ра́дование.

Ра́дуйся, в земны́х во́инех до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, всех правосла́вных засту́пниче.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою свы́ше препоя́санный возмо́гл еси́ победи́ти дре́вняго зми́я; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с всем призыва́ющим с ве́рою и́мя твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я в се́рдце свое́м тве́рдую ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́ди от мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́м тя си́це:

Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жия.

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние; ра́дуйся, неве́рных страх и посрамле́ние.

Ра́дуйся, вене́ц испове́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жием Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра возлюби́вый; ра́дуйся, за христиа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, я́ко в темни́цех су́щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и сам за Христа́ в темни́цу всажде́н был еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на те́ле носи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний сумни́тельных колеба́шеся блаже́нный Иоа́нн, егда́ по́слан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́мо ве́рующия во Христа́. «А́ще у́бо, — глаго́лаше, — по повеле́нию царе́ву и́мам благове́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, в чи́не во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́рти лю́тей». Оба́че стра́хом Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву в се́рдце свое́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Христу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном милосе́рдие и уве́дев тя самаго́ христиа́нина бы́ти, разъяри́ся на тя зло́бою и повеле́ привести́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника царе́ва. Ты же, благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, страда́ния претерпе́л еси́ му́жественно и от ве́ры во Христа́ ника́коже отступи́л еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́гами Сил Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всем за и́стину терпя́щим.

Ра́дуйся, искуше́ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́дуйся, я́ко и всех призыва́ющих тя от искуше́ний избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, и нам се́ти диа́вола избега́ти помога́ющий.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры себя́ самаго́ от стрел лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и нас от искуше́ний охраня́ющий.

Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да украше́ние; ра́дуйся, Небе́сных черто́гов обита́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был еси́, Иоа́нне, егда́, прише́д в страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́мо су́щих христиа́н не отступа́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя святы́й приводи́мыя пред него́ по повеле́нию царе́ву ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рдце свое́м пеки́йся, да изба́вит их от руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ние о них похваля́юще, зове́м ти:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м име́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрева́емь от мучи́телей ве́рныя рабы́ Христо́вы спаса́л еси́.

Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых презре́вый; ра́дуйся, за́поведи Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Христо́вых дру́же; ра́дуйся, христиа́н засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щим в темни́цех и во у́зех уте́шителю; ра́дуйся, ни́щих корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нных води́телю; ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рых; ра́дуйся, пла́чущих уте́шителю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 6

Посто́м и моли́твою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я песнь: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло на тве́рди небе́сней, всему́ христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено бысть нетле́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с с ве́рою к твоему́ заступле́нию притека́ющим и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:

Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди от Него́ прославле́ние прия́вый.

Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть ми́ра сего́ презре́вый; ра́дуйся, мзду Небе́сную восприя́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́лие благода́ти Бо́жией прия́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко в житии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко в ско́рбех и напа́стех су́щим засту́пник был еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за нас у Царя́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва христиа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и днесь о спасе́нии на́шем пече́шися.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу ти от ми́ра сего́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́ло твое́ положи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко твоему́ заступлению с ве́рою притека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показа́ ми́лость рабо́м Свои́м Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, благода́рне вопие́м:

Ра́дуйся, вмести́лище благода́ти Бо́жией; ра́дуйся, сосу́де Бо́жий избра́нный.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших цели́телю; ра́дуйся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́дуйся, лука́вство врага́ челове́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, целому́дрия охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств от вся́каго диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, соврати́вшихся на путь и́стины наста́вителю; ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное и ди́вное явле́ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жия в тебе́ позна́вшей, лю́дие константино́польстии умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь доброде́тельми испо́лненный в жи́зни сей, по сме́рти же сла́вою Бо́жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щих тя, от ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдию Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущих пита́телю.

Ра́дуйся, стра́нных неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рых покрови́телю.

Ра́дуйся, озлобля́емых уте́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́дуйся, неду́гующим осла́бу и исцеле́ние подава́яй; ра́дуйся, в беда́х су́щих засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щия возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко с ни́ми и по отше́ствии от ми́ра сего́ те́лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко в до́ме убо́гих погребсти́ те́ло свое́ завеща́л еси́; ра́дуйся, за смиренному́дрие твое́ венце́м от Бо́га увенча́нный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 9

Все во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, победи́вша миродержи́теля тьмы и пре́лести ве́ка сего́, те́мже и воспе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нныя, и милосе́рдия и целому́дрия твоего́ по́двиги. Мы же таковы́м дивя́щеся, в не́мощи на́шей ма́лыя сия́ хвале́ния прино́сим тебе́:

Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́дуйся, о Бо́зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́дуйся, вене́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и воздержа́ния учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́дуйся, смиренному́дрием твои́м ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рства Небе́снаго стяжа́вый.

Ра́дуйся, в дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себе́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щим подава́яй; ра́дуйся, я́ко немо́лчно мо́лиши за ны Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле свое́м неради́в, ра́достно восприя́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Христо́в Во́ине, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ и тве́рдое прибе́жище всем с моли́твою к тебе́ прибега́ющим, чудотво́рче Иоа́нне, сего́ ра́ди зове́м ти:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всех призыва́ющих тя; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чудесы́.

Ра́дуйся, я́ко и от ико́н твои́х подае́тся благода́ть Бо́жия взира́ющим на них с ве́рою; ра́дуйся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́мене твоего́ хра́мех незри́мо обита́еши.

Ра́дуйся, я́ко никто́же та́мо с ве́рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрепля́еши на́ша моле́ния, ко Престо́лу Вседержи́теля восходя́щия.

Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́ния предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнем пути́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́дуйся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко всех идти́ на путь спасе́ния направля́еши.

Ра́дуйся, я́ко гре́шныя на покая́ние наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и моли́твенниче о нас благоприя́тный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние похва́льное прино́сим тебе́, му́чениче Христо́в Иоа́нне, е́же с любо́вию прие́мля, моли́ Го́спода избавитися нам от бед и скорбе́й, наипа́че же в час кончи́ны на́шея твои́м заступле́нием предвари́, да не у́мрем безпокая́нны, но сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих с тобо́ю воспе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией и озаря́ющи тьму неразу́мия на́шего, Иоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лим ти ся: просвети́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспои́м тебе́:

Ра́дуйся, свет Боже́ственнаго уче́ния в се́рдце свое́м носи́вый; ра́дуйся, я́ко тем просвеща́емь, тьму и́дольскаго служе́ния обличи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нам те́мже све́том просвети́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисия́ннаго Божества́ лице́м к Лицу́ зри́ши.

Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жией, от Со́лнца Пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тьму неве́дения на́шего све́том Христо́вых за́поведей.

Ра́дуйся, путево́дная звезда́ всем и́щущим спасе́ния; ра́дуйся, я́ко наставля́еши нас на вся́кое де́ло благо́е.

Ра́дуйся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рдце во благовре́мении полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нию о́браз до́браго во́ина в себе́ показу́еши.

Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную све́том доброде́телей твои́х; ра́дуйся, я́ко, ви́дя до́брая де́ла твоя́, челове́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ют.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нию и сохраня́ти от бед чту́щих па́мять твою́, сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ от вся́каго зла Це́рковь и страну́ Росси́йскую, ве́рныя же вся в доброде́телех преуспева́ти сотвори́, да воспои́м вси Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Христо́ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия украше́ние; ра́дуйся, к во́инству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́дуйся, всеору́жие Бо́жие прие́мый; ра́дуйся, тем вся ко́зни вра́жия преодоле́вый.

Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́м ве́ры осене́нный.

Ра́дуйся, шлем спасе́ния стяжа́вый; ра́дуйся, меч духо́вный, е́же есть сло́во Бо́жие, па́че вся́каго ору́жия возлюби́вый.

Ра́дуйся, препоя́санный от Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слех свои́х; ра́дуйся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́дуйся, я́ко та́мо воспе́ти песнь но́ву пред Престо́лом Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на Не́бе приобща́яйся ны́не Христа́ и́стее, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 13

О святы́й уго́дниче Христо́в и чудотво́рче Иоа́нне Во́ине! Приими́ сие́ хвале́ние на́ше и мольбы́ тебе́ приноси́мыя, и благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви нас от вся́ких зол и обстоя́ний, боле́зней душе́вных и теле́сных, и от ве́чнаго муче́ния предста́тельством твои́м сохрани́ и досто́йны Ца́рствия Небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос и 1-й кондак.

Моли́тва

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне во́инственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех, и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ всякая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

azbyka.ru

Святой Иоанн Воин — защитник от обидчиков и воров

Икона Иоанна Воина

О жизни этого святого сохранились лишь скупые, обрывочные сведения. Но тем драгоценнее для нас эти свидетельства удивительной христианской мудрости и любви к ближним римского воина Иоанна.

Римский воин

Когда умер Константин Великий, первый правитель Рима, принявший христианство, на престол взошел его племянник Юлиан, получивший прозвание Отступник. Он заслужил его тем, что отрекся от христианства, которое тогда исповедовала не только вся семья императора, но и большая часть населения империи. С юности Юлиан мечтал возродить язычество и вновь сделать его государственной религией. Оказавшись в 361 году на императорском троне, Юлиан тут же приступил к выполнению задуманного.

В эту пору в армии императора служил военачальник Иоанн. Когда и где он родился, неизвестно. Он носил иудейское имя, но такие имена были распространены среди христиан. Есть сведения, что он служил в полку, составленном из скифов. В эпоху поздней античности  скифами называли жителей нынешних славянских земель. Это позволяет некоторым исследователям сделать осторожное предположение о том, что, возможно, Иоанн был из славян.

Когда император Юлиан начал свои реформы, солдаты и военачальники его армии должны были «поддерживать порядок» в городах, где языческое население, обрадовавшись переменам, стало преследовать христиан. На деле это выглядело так, что солдаты хватали и казнили тех, кто исповедовал христианство.

Тайный помощник христианам

Иоанн должен был выполнять приказы своего императора. Но он тайно помогал христианам. Как правило, он предупреждал заранее о том, что семью или членов какой-либо общины собираются схватить, чтобы люди успели скрыться. А если кого-то все же арестовывали, Иоанн делал все, что бы обреченные могли сбежать.

Будучи человеком добрым и милосердным, Иоанн помогал не только христианам, но и всем, кто нуждался в помощи, поступая по заповеди Спасителя:

Об этом в конце концов узнал сам император. Он приказал арестовать Иоанна и привезти в столицу. Однако, когда пленник был доставлен, оказалось, что император отбыл на войну с Персией. Иоанн был помещен в темницу, где томился многие месяцы в ожидании неминуемой казни.

Освобождение Иоанна и всех христиан

Юлиан Отступник был убит во время похода.

26 июня 363 года в битве при Маранге Юлиан получил три ранения: в руку, грудь и печень. Последняя рана оказалась смертельной.

Все, кто был посажен в темницы и отправлен в изгнание за то, что исповедовал христианство, получили свободу. Среди них и воин Иоанн.

Он прожил еще долгие годы в чистоте и смирении, делая добрые дела и приходя на помощь всем страждущим.

Скончался Иоанн в Константинополе, но когда, и где был похоронен, неизвестно. Через некоторое время после его ухода из земной жизни, место его захоронения было забыто.

Обретение мощей

Мощи святого были обретены лишь спустя время после его смерти. Он явился во сне благочестивой женщине, жительнице имперской столицы, и указал ей место своего захоронения. Тогда верующие перенесли святыню в храм Иоанна Богослова в Константинополе.

Иконы

Древних икон Иоанна Воина, написанных греческими мастерами, не сохранилось, зато на Руси иконописцы очень часто обращались к изображению этого святого. Сложилась традиция изображать мученика Иоанна в образе византийского военачальника – в доспехе, с оружием. Поверх доспеха наброшен алый плащ (цвет мученичества), в правой руке святой держит крест, как знак своей непоколебимой веры. Есть и более редкие иконы на которых мч. Иоанн сидит верхом на коне, или молится на коленях.

Мч. Иоанн Воин. Икона. Кон. XVII — 1-я пол. XVIII в. (ц. Успения Богородицы в Гончарах, Москва

Почитание на Руси

У нас почитание мч. Иоанна было распространено очень широко еще со времен Киевской Руси. Народ не только знал, кто такой Воин Иван, но и почитали его как верного помощника всем несправедливо обиженным и защитника от воров. Народная любовь к нему сохраняется и столетия спустя. Свидетельством этого является очень большое количество храмов, посвященных святому.

К числу самых знаменитых относится храм Иоанна Воина на Якиманке в Москве. Первоначально здесь был возведен деревянный храм для жителей воинской слободы. Ко времени правления Петра I церковь обветшала, к тому же ей грозили постоянные наводнения. Царь распорядился построить каменный храм, который стоит и поныне.

Храм Иоанна Воина на Якиманке, г. Москва

В каких трудностях молятся св. Иоанну Воину и в чем он помогает?

Молитвы и акафист святому Иоанну Воину читают:

 • об укреплении во время несправедливых гонений и обид;
 • о помощи в сражениях, о покровительстве воинам, защищающим Отечество;
 • об обретении потерянных ценностей;
 • о защите от воров и злоумышленников.

Чудесная помощь Иоанна Воина

Иконописец – В.М. Бакланов, год 2003, дерево, темпера, сусальное золото

Среди самых известных чудес, связанных с именем Иоанна Воина, есть такие.

Во время очередного татарского набега, в храм Серпуховского женского монастыря ворвался один из нечестивцев и принялся крушить икону Иоанна Воина. На том месте, где татарин ударил топором, выступила кровь, но это не образумило варвара. Он ударил еще раз, и вновь выступила кровь. Татарин перепугался, бросил икону, и она тут же срослась, лишь там, где коснулось оружие, осталась запекшаяся кровь. По преданию татарин принял христианство. Эта икона и по сей день хранится в Серпухове, и паломники могут видеть следы крови на ней.

Известны чудеса по молитвам святому Иоанну Воину и в наши дни.

Некая женщина потеряла кольцо, которое по ее просьбе освятили для нее паломники в Иерусалиме.  Она молилась св. Иоанну Воину, и кольцо вскоре было найдено.

Еще одной женщине пришлось обращаться к Иоанну Воину по случаю увольнения ее с работы. Начальник, человек жадный и изворотливый, придумал способ не только выгнать ее, но и не заплатить денег. После молитв святому Иоанну, этот человек сам пришел к своей бывшей работнице и принес деньги.

Рассказывают и о таком случае. В одной семье пропал очень ценный ковер. Отчаявшись найти эту вещь при помощи полиции, люди начали молиться святому Иоанну. И через некоторое время похититель сам принес ковер с просьбой: пусть перестанет ему во сне являться воин в доспехах!

День памяти

Память святого Иоанна Воина отмечается в день обретения его мощей 12 августа.

Жизнь святого Иоанна Воина остается примером того, что в самых трудных обстоятельствах, когда вокруг царят неверие и насилие, можно служить Богу и творить добрые дела.

Молитва 

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь

глас 4

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше. От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши, укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Кондак

глас 6

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Величание

Величаем тя,  страстотерпче святый Иоанне,  и чтим честная страдания твоя,  яже за Христа претерпел еси.

Канон

Глас 2-й

Песнь 1

Ирмос: Грядите людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Светлое празднество твое, святе Иоанне, радостно на духовную трапезу нас созывает, в нейже учреждаеши ны вся, к тебе притекающия, даровании, в пользу прошения нам исполняя.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Подвигом добрым подвизався на земли, преблаженне Иоанне, и от злаго мучителя мученики Христовы сохраняя, приял еси от Христа Бога Небесную жизнь, отнюдуже в скорбех нам подаждь помощь.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Воинством истинным, Богомудре, злочестиваго царя небрег мучительства и богатство нищим Христа ради расточив, приял еси дар чудес от Бога, лукавыя человеки обличая, благочестивым способствуеши.

Слава: Воинство земное небрегл еси, иногда Христа ради тело свое удручая постом и молитвою, и враги посрамил еси. Сего ради и чудесы от Бога обогатился еси.

И ныне: Воплотися из Тебе боголепно Слово Безплотное премножеством человеколюбия, Пречистая Дево; Егоже, Владычице, моли вечное блаженство даровати нам.

Песнь 3

Ирмос: На камене мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя, возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен, паче Тебе, Господи.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

С мученики несумненну веру стяжав, благодушне, и Христу Иисусу быв воин, добродетельми обогатился еси; темже совершающим память твою честную благое просвещение всегда даруй.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Лукавнующим зле невидимый гонитель, мучениче Христов, являешися и крадьбы, в тайне сущия, открываеши, приял бо еси власть от Бога полезная ко спасению всем содевати.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Якоже столп непоколеблем, сердце твое, всечестне Иоанне, имея, любовь мучеником Христовым сотворил еси, не бояся царева суровства, темже в любви Господни утверждатися нам помози.

Слава: Яко дерзновение имея к Богу, Иоанне, воин ныне Небесному Царю сый, проси нам грехов оставления, празднующим память твою.

И ныне: Богородице, Мати Господа Иисуса, со всеми святыми Того моли избавити ны от всех бед и скорбей, яко да посрамятся вси, являющии рабом Твоим злая, хвалити же с Сыном Тя присно нас сподоби.

Седален, глас 8-й

Царю Небесному и Творцу веков угождая присно, законопреступнаго Иулиана мучителя вся злоковарныя и богомерзкия советы отразил еси, славне, идолом бездушным жертвы возбранив творити, и тако в подвизе душу твою в руце Господу Богу предал еси. Егоже моли, святе Иоанне, прегрешений оставление нам даровати, чествующим святую память твою.

Слава: Мужеством души верою вооружився, глагол Божий, яко копие, взем, врага уязвил еси, мучеником похвало и удобрение, великий Иоанне.

И ныне: О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотися, и Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш: ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

Песнь 4

Ирмос: Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя, человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Уподобился еси распеншемуся волею на Древе Христу Богу нашему, всечестне, сраспенся Ему всяким воздержанием, молитвою же, и милостынею, и многими добродеяньми.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Се даже до смерти, Иоанне мучениче, смирился еси: святыя бо твоя мощи на месте в погребении странных быша сокровены, сего ради Господь по всей вселенней тебе прослави.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Царя преступника Иулиана воинство тленное во власти содержав, от того послан был еси убивати Христовы мученики. Но ты, блаженне, тыя храня, в вере утверждал еси, во еже пети: слава силе Твоей, Господи.

Слава: Небеснаго ради радования и будущаго праведным веселия земная вся оставил еси мудрования, и, всячески добродетельми Богу угождая, за ны молися, Иоанне всечестне.

И ныне: Недоумение во спасение предлежит ми, от обышедших мя зол, Пречистая. Темже избави мя от них скоро, благоразумие подающи, к Тебе бо единей прибегох, Богомати.

Песнь 5

Ирмос: Света подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе, иного Бога не знаем.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Таин Божественных вкусив в разуме, Иоанне, проповедь Божия рождения исповедал еси, глаголя пред всеми: иного Бога, разве Всетворца, не знаю.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Возлюбившаго Господа любите, возглаголал еси, страстотерпче, страждущим мучеником, в Егоже любви утвердився, обогатился еси чудесы, врачуя болезни многая.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Славу мира сего ни во чтоже, Богомудре воине, вменил еси, славы ради Христовы, темже, страдальчество совершив и славы Божественныя сподобився, нам получити оную молися.

Слава: Не убоявся законопреступнаго Царя повеления, вместо мук христианы заступаше, и сокрывахуся твоим повелением, и сего ради воин бысть Царю силам.

И ныне: Тя, Владычице, молим, славяще Твое о нас милосердие: всяких ны скорбей, Марие, свободи и помози утреневати нам к Богу и вечнаго блаженства сподобитися.

Песнь 6

Ирмос: В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Силою Божиею укрепився, мучеников славо, Иоанне, прещений нечестивых небрегл еси; ныне же зря радостне Бога, от злых нас избави.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Молитвами и постом и в целомудрии всяким воздержанием Богу угодил еси, всечестне; свыше назирая, свобождай ны от скорби.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Просимая чествующим тя верно, блаженне, подаеши, злыя человеки обличая, о кающихся же Богу моляся.

Слава: Мученическое дерзновение восприим, потщался еси по вере Христове поборати, якоже добрый воин, вооружи себе силою Креста Господня, от Негоже даром чудес обогатися.

И ныне: Уврачуй, Богородице, страсти душ и телес наших, Врача Христа нам порождши, и вражие злоковарство посрами милосердием Твоим.

Кондак, глас 6-й

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Ин кондак, глас 3-й

Великая скорбным людем радость в бедах обретаешися, чудотворче Иоанне, всякия бо страсти молящим тя врачуеши, исполняя их прошения. Темже и ныне моли Господа, да спасет ны в милости Своей.

Икос

Кто подвиги твоя и страдания ради веры в Господа Иисуса изрещи возможет, прехвальне Иоанне? Или киими тя увенчаем похвалами, ради мужественнаго твоего в законе Господни и во истиннем благочестии стояния? Попрал бо еси вся козни душетлителя врага, целомудрием и всякими добротворении вооружився; богатство и славу и похоть вредную возненавидев, нищету и поношение Христово возлюбил еси, страждущим в скорбех помогая. Темже, вселився в Небесныя кровы, даровании преславных чудес обогатился еси. Оттуду убо, блаженне, вся, притекающия к тебе, назирай, помощи творя, во еже от всяких бед спасти правоверныя.

Песнь 7

Ирмос: Образу златому, на поле Деире служиму, трие Твои отроцы небрегоша безбожнаго веления, посреде же огня ввержени, орошаеми, пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Безбожное мучителя законопреступнаго веление, страстотерпче Иоанне, преобидев, богочестив Всемогущаго Царя воин показался еси, благодатне же орошаемь, с людьми Божиими пел еси: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Сладкое и великое и радостное торжество ныне люди Господни облиста, еже мучеников доблейший целомудрый Иоанн вообрази. Точит бо цельбы молящимся верно Господу, иже взывают: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Дерзновение имея ко Владыце всех, святе Иоанне, яко ближний угодник Его, во обстоянии напастей наших предстательствуй Ему о нас и помогай избавитися нам от грехов, да богомудренно поим: благословен еси, Боже отец наших.

Слава: Дерзновение имея к своему Владыце, о нас молитву сотвори, Иоанне, и прошения наша исполни, и грехов прощения испроси нам молитвами твоими, вопиющим: благословен еси, Боже отец наших.

И ныне: Преславное совершися таинство в Тебе, Богомати, безсеменно бо зачала еси Сына, бремя грех наших упразднившаго. Темже, упование на Тя имуще и Твою помощь зряще, усердно вопием: благословена еси, Дево Владычице.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, Божиим велением халдеи опаляющая, верныя же орошающая, поющия: благословите, вся дела Господня, Господа.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Вышних ищай, на земли прелести возненавидел еси, Богоблаженне. Темже, с мученики Христовыми в любви духовней соединився, дерзновенно Богочеловека Иисуса проповедал еси, о Немже зовеши: благословите, вся дела Господня, Господа.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Неоскудно требования подавая, нищим был еси готовый питатель, воине благочестивомудренне Иоанне. И ныне, притекающия к тебе назирая, исполни тех прошения, да радостно зовем: благословите, вся дела Господня, Господа.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Всезритель Бог, усердие твое, Иоанне, и совершенную веру видев, прослави тя славою вечною. Егоже моли в пользе ущедрити ны, богомудренно поющия: благословите, вся дела Господня, Господа.

Слава: Моления наша приими, ныне приносимая тебе, праведному страстотерпцу. Тебе бо даде Господь чудесем дарование подаяти просящим верно прошения и превозносящим Христа во веки и поющим: благословите, вся дела Господня, Господа.

И ныне: Марие Богоневесто, к Тебе прибегаем и Тебе, припадающе, молимся: виждь, Владычице, скорбь нашу и озлобление от враг наших и умири жизнь всех нас, Миротворца порождши Господа, Егоже благословим во веки.

Песнь 9

Ирмос: Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы, нам явися, омраченная просветити, собрати расточенная. Тем Всепетую Богородицу величаем.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Добр явился еси пособник, преславне, людем Божиим, гонимыя сокрывая, и ныне чудесне помоществуеши верным, сего ради в памяти благодеяний твоих Христа Бога величаем.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Твоя чудеса, преблаженне Иоанне, во всем мире проповедаются; темже и днесь, собравшеся, славу возсылаем Христу, тебе прославльшему.

Припев: Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас.

Нас, восхваляющих тя, мучениче Христов, и твоея помощи просящих, днесь услыши, и к полезным управляти не престай, молитвенник теплейший и ходатай к Богу нашему являяся.

Слава: Изряден врач сердец человеческих чудодеянии явился еси, Иоанне, помоществуя всем богочестивым; тем, воспевающе тя, Христа величаем.

И ныне: Пети, Дево, Тя не престаем, Помощницу, покров, скорое заступление и Предстательницу нашу непостыдную; соблюди Твоя рабы от всякаго озлобления и от козней лукаваго свобождай присно.

Светилен

Венценосче святе, предстояй со Ангелы Христову Престолу и света оттуду исполняяйся, страстотерпче, мир миру молитвами твоими исходатайствуй и нам спасение, благочестно память твою совершающим и в скорбех притекающим к тебе, Иоанне всебогате.

Слава: Познанием себе самаго познал еси Всетворящую Вину, Бога, в Негоже и уверовал еси и, Того исповедав, просвещаеши мир чудесы, Иоанне Богоблаженне.

И ныне: Во чреве Твоем Господь, погибающий мир от тления призвати восхотев, якоже ведяше, вселися, Богородице. Спасение убо вси обретше, вопием Тебе: радуйся, Всепетая Дево, порождши радость всей вселенней, обрадуй и нас, от врагов злодейства хранящи всегда.

Акафист

Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, до́бляго Хри­сто́­ва страстоте́рпца, Иоа́н­на свя­та́­го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́снь­ми вос­по­и́м, я́ко хри­сти­а́н за­сту́п­ни­ка, це­ло­му́д­рия блюсти́теля, стра́ждущих уте́­ши­те­ля. Ты же, пред­стоя́ Пре­сто́­лу Свя­ты́я Тро́ицы, мо­ли́т­ва­ми свои́ми от вся́­ких зол и на­па́с­тей охраня́й с ве́­рою и лю­бо́­вию зо­ву́­щих ти:

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с лю­бо́­вию зря́ху на равноа́нгельское жи­тие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Гос­по́д­них, ка́­ко уго­ди́­ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, пос­то́м и мо­ли́т­вою умерщ­вля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му жи­тию́ тво­ему́ ди­вя́­ще­ся, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ се́рд­ца сво­его́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, я́ко се­го́ ра́­ди Бо́­га узре́ти спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, и́го Хрис­то́­во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ Хри­ста́ ра́­ди погуби́вый, во е́же спас­ти́ ю.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, де́вственников по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, хра­ни́­те­лю и на­ста́в­ни­че ю́ных отроко́в; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че борю́щимся со страсть­ми́ и похотьми́.

Ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че дев и вдо­ви́ц; ра́­дуй­ся, об­ли­че́­ние наруши́телей це­ло­му́д­рия.

Ра́­дуй­ся, роди́телей и воспита́телей на­ста́в­ни­че; ра́­дуй­ся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя свя­ты́й Иоа́нн, ег­да́ при­и́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний не­чес­ти́­ва­го Иулиа́на и ре­че́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́­ре, да сподо́битеся вы́­ну вос­пе­ва́­ти в Не­бе́с­ных чер­то́­зех Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум несумне́нный име́л еси́ в се­бе́, Иоа́нне достохва́льне, ег­да́ сла́­ву ми́­ра се­го́ пре­зре́в и гне́­ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал се­бе́ христиа́нина бы́­ти, и се­го́ ра́­ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му тво­ему́ о Хрис­те́ дерз­но­ве́­нию ди­вя́­ще­ся, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че Хрис­то́в преизря́дный; ра́­дуй­ся, Хри­сту́ спострада́вый.

Ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый; ра́­дуй­ся, си́­лою Крес­та́ вра­га́ по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко у́зы и темни́цу за Хри­ста́ прия́ти спо­до́­бил­ся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко хлад и наготу́ за Хри­ста́ предпоче́л еси́ сла́­ве грехо́вней.

Ра́­дуй­ся, испове́дников по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков ра́­до­ва­ние.

Ра́­дуй­ся, в зем­ны́х во́инех до́б­лий во́ин Ца­ря́ Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, всех пра­во­сла́в­ных зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше пре­по­я́с­ан­ный возмо́гл еси́ победи́ти дре́в­ня­го зми́я; то́южде си́­лою одаре́нный, источа́еши оби́­лие чу­де́с всем при­зы­ва́­ющим с ве́­рою и́мя твое́ и о те­бе́ бла­го­да́р­не во­пию́­щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я в се́рд­це сво­е́м тве́р­дую ве́­ру во Хри­ста́ и си́­лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́­ва ца­ре́­ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́­ди от му­чи́­те­лей. Се­го́ ра́­ди та­ко­во́е му́жество твое́ по­хва­ля́ю­ще, блажи́м тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, ада­ма́н­те ве́­ры Хри­сто́­вы; ра́­дуй­ся, сто́л­пе Це́рк­ве Бо́­жия.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных на­де́ж­до и за­ступ­ле́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́­дуй­ся, ве­не́ц испове́дника Хри­сто́­ва стяжа́вый; ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем Крес­та́ вра­га́ Хри­сто́­ва низложи́вый.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ па́­че ми́­ра воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за христиа́ны ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́­дуй­ся, я́ко в темни́цех су́­щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и сам за Хри­ста́ в темни́цу всажде́н был еси́; ра́­дуй­ся, я́з­вы Го́с­по­да сво­его́ на те́ле носи́вый.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рею по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных колеба́шеся бла­же́н­ный Иоа́нн, ег­да́ по́с­лан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́­мо ве́­рую­щия во Хри­ста́. «А́ще у́бо, — гла­го́­ла­ше, — по повеле́нию ца­ре́­ву и́мам благове́рныя лю́­ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́­га, а́ще же не иду́ та́­мо, в чи́не во́­ин­ства мо­его́ обря́щуся ца­рю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́р­ти лю́тей». Оба́­че стра́­хом Бо́­жи­им води́мый, ве́­ру Христо́ву в се́рд­це сво­е́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Хри­сту́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав не­чес­ти́­вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном ми­ло­се́р­дие и уве́­дев тя самаго́ христиа́нина бы́­ти, разъяри́ся на тя зло́бою и по­ве­ле́ при­вес­ти́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника ца­ре́­ва. Ты же, бла­го­да́­тию Бо́­жиею укрепля́ем, стра­да́­ния пре­тер­пе́л еси́ му́жественно и от ве́­ры во Хри­ста́ ни­ка́­ко­же отступи́л еси́. Се­го́ ра́­ди ве­ли­ча́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че ве́­ры во Хри­ста́ неустраши́мый; ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в не­по­бе­ди́­мый.

Ра́­дуй­ся, я́ко со Архистрати́гами Сил Не­бе́с­ных Пре­сто́­лу Бо́­жию пред­стои́­ши; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем за и́с­ти­ну терпя́щим.

Ра́­дуй­ся, ис­ку­ше́­ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́­дуй­ся, я́ко и всех при­зы­ва́ю­щих тя от ис­ку­ше́­ний избавля́еши.

Ра́­дуй­ся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́­дуй­ся, и нам се́­ти диа́вола избега́ти помога́ющий.

Ра́­дуй­ся, щито́м ве́­ры се­бя́ самаго́ от стрел лу­ка́­ва­го защити́вый; ра́­дуй­ся, и́м­же и нас от ис­ку­ше́­ний охраня́ющий.

Ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­ных черто́гов оби­та́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней звез­де́ по­до́­бен был еси́, Иоа́нне, ег­да́, при­ше́д в стра­ны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́­мо су́­щих хри­сти­а́н не отступа́ти от Со́лн­ца Пра́в­ды Хри­ста́ Бо́­га, но вы́­ну пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя свя­ты́й приводи́мыя пред не­го́ по повеле́нию ца­ре́­ву ве́р­ныя Хри­сту́ лю́­ди на муче́ние за ве́­ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рд­це сво­е́м пеки́йся, да из­ба́­вит их от ру­ки́ мучи́телевы. Та­ко­во́е твое́ попече́ние о них по­хва­ля́ю­ще, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, лю­бо́вь Христо́ву в се́рд­це сво­е́м име́вый; ра́­дуй­ся, я́ко то́ю согрева́ем от му­чи́­те­лей ве́р­ныя ра­бы́ Хри­сто́­вы спаса́л еси́.

Ра́­дуй­ся, веле́ния не­чес­ти́­вых пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, за́поведи Хри­сто́­вы сохрани́вый.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Хри­сто́­вых дру́­же; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, су́­щим в темни́цех и во у́зех уте́­ши­те­лю; ра́­дуй­ся, ни́­щих кор­ми́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, стра́н­ных води́телю; ра́­дуй­ся, немощству́ющих вра­чу́.

Ра́­дуй­ся, зас­ту́п­ни­че си́­рых; ра́­дуй­ся, пла́­чу­щих уте́­ши­те­лю.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пос­то́м и мо­ли́т­вою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́­ву Бо́­жию духо́вне по­жи́л еси́; се­го́ ра́­ди ны́­не пред­стои́­ши Пре­сто́­лу Пре­свя­ты́я Тро́ицы, вы́­ну воспева́я песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое све­ти́­ло на тве́р­ди не­бе́с­ней, все­му́ христиа́нскому ро́ду, ег­да́ Бо́­жи­им изволе́нием обре́тено бысть не­тле́н­ное те́­ло твое́, источа́ющее оби́­лие чу­де́с с ве́­рою к тво­ему́ зас­туп­ле́­нию при­те­ка́ю­щим и моли́твенно те­бе́ взыва́ющим:

Ра́­дуй­ся, Бо́­гу жи­ти­е́м тво­и́м угоди́вый; ра́­дуй­ся, се­го́ ра́­ди от Не­го́ прославле́ние прия́вый.

Ра́­дуй­ся, тщету́ и пре́­лесть ми́­ра се­го́ пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, мзду Не­бе́с­ную восприя́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́л­ся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко оби́­лие бла­го­да́­ти Бо́­жией прия́ти спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко в жи­тии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко в ско́р­бех и на­па́с­тех су́­щим засту́пник был еси́.

Ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́­дуй­ся, те́п­лый хо­да́­таю за нас у Ца­ря́ Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, от мучи́телева гне́­ва христиа́ны спаса́вый; ра́­дуй­ся, я́ко и днесь о спа­се́­нии на́­шем пече́шися.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́­щу ти от ми́­ра се­го́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́­ло твое́ по­ло­жи́­ти в до́­ме, иде́­же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Гос­по́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко тво­ему́ зас­туп­ле­нию с ве́­рою при­те­ка́ю­щим и о те­бе́ Бо́­гу во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­ка­за́ ми́­лость ра­бо́м Сво­и́м Человеколю́бец Гос­по́дь, ег­да́ благоволи́ просла́вити тя и яви́­ти в те­бе́ бла­го­да́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́­жию ра́дующеся, бла­го­да́р­не во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, вмес­ти́­ли­ще бла­го­да́­ти Бо́­жией; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо́­жий из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, чу­до­тво́р­че пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, при­те­ка́ю­щим к те­бе́ с ве́­рою ско́рую по́­мощь по­да­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́­гов на́­ших це­ли́­те­лю; ра́­дуй­ся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́­дуй­ся, лука́вство вра­га́ че­ло­ве́­чес­ка­го обличи́телю; ра́­дуй­ся, це­ло­му́д­рия охрани́телю.

Ра́­дуй­ся, бла­го­чес­ти́­вых супру́жеств от вся́­ка­го диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́­дуй­ся, татьбы́ и граби́тельства ско́­рый обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, соврати́вшихся на путь и́с­ти­ны наста́вителю; ра́­дуй­ся, про­ше́­ния на́­ша на по́ль­зу ис­пол­ня́­яй.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­ное и ди́в­ное яв­ле́­ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́­ва­го чудотво́рца и уго́дника Бо́­жия в те­бе́ позна́вшей, лю́­дие константино́польстии умили́шася и возо­пи́­ша Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь доброде́тельми ис­по́л­нен­ный в жи́з­ни сей, по сме́р­ти же сла́­вою Бо́­жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на мо­ли́т­вы чту́­щих тя, от ни́х­же слы́­ши­ши си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, милосе́рдию От­ца́ Не­бе́с­на­го под­ра­жа́­те­лю; ра́­дуй­ся, а́лчущих пи­та́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, стра́н­ных неви́димый сопу́тниче; ра́­дуй­ся, си́­рых покрови́телю.

Ра́­дуй­ся, озло­бля́е­мых уте́­ши­те­лю; ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, не­ду́­гую­щим осла́бу и ис­це­ле́­ние по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, в бе­да́х су́­щих зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ни́щия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, я́ко с ни́­ми и по от­ше́ст­вии от ми́­ра се­го́ те́­лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко в до́­ме убо́­гих погребсти́ те́­ло свое́ за­ве­ща́л еси́; ра́­дуй­ся, за смиренному́дрие твое́ вен­це́м от Бо́­га увенча́нный.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Все во́инство а́н­гель­ское возра́довашеся, ви́­дя тя, во́ина Ца­ря́ Не­бе́с­на­го непреобори́ма, победи́вша ми­ро­дер­жи́­те­ля тьмы и пре́­лес­ти ве́­ка се­го́, те́м­же и воспе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут по до­стоя́­нию вос­хва­ли́­ти стра­да́­ния твоя́, за Хри­ста́ претерпе́нныя, и ми­ло­се́р­дия и це­ло­му́д­рия тво­его́ по́д­ви­ги. Мы же таковы́м ди­вя́­ще­ся, в не́­мо­щи на́­шей ма́лыя сия́ хвале́ния при­но́­сим те­бе́:

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, во́льная стра­да́­ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, о Бо́­зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́­дуй­ся, ве­не́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и воз­дер­жа́­ния учи́­те­лю; ра́­дуй­ся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́­дуй­ся, смиренному́дрием тво­и́м ду́­ха гор­ды́­ни низложи́вый; ра́­дуй­ся, насле́дие Ца́рст­ва Не­бе́с­на­го стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, в до­му́ От­ца́ Не­бе́с­на­го оби́­тель се­бе́ сотвори́вый; ра́­дуй­ся, я́ко о спа­се́­нии на́­шем при́с­но хода́тайствуеши.

Ра́­дуй­ся, по́­мощь ско́рую про­ся́­щим по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, я́ко немо́лчно мо́­ли­ши за ны Хри­ста́ Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле сво­е́м неради́в, ра́­дост­но вос­при­я́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Хрис­то́в Во́и­не, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ и тве́р­дое при­бе́­жи­ще всем с мо­ли́т­вою к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, чу­до­тво́р­че Иоа́нне, се­го́ ра́­ди зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, ско́­рый послу́шниче всех при­зы­ва́ю­щих тя; ра́­дуй­ся, я́ко чест­ны́я мо́­щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чу­де­сы́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и от ико́н тво­и́х по­да­е́т­ся бла­го­да́ть Бо́­жия взира́ющим на них с ве́­рою; ра́­дуй­ся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́ме­не тво­его́ хра́­мех незри́мо обита́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко ни­кто́­же та́­мо с ве́­рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит; ра́­дуй­ся, я́ко мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми подкрепля́еши на́­ша мо­ле́­ния, ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля восходя́щия.

Ра́­дуй­ся, я́ко коего́ждо про­ше́­ния предвари́ти тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко на стро́потнем пу­ти́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́­мощь явля́еши; ра́­дуй­ся, я́ко всех идти́ на путь спа­се́­ния направля́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко гре́ш­ныя на по­кая́­ние наставля́еши; ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Хрис­то́в и мо­ли́т­вен­ни­че о нас благоприя́тный.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние похва́льное при­но́­сим те­бе́, му́­че­ни­че Хрис­то́в Иоа́нне, е́же с лю­бо́­вию при­е́м­ля, мо­ли́ Го́с­по­да из­ба­ви­ти­ся нам от бед и скор­бе́й, наипа́че же в час кон­чи́­ны на́шея тво­и́м заступле́нием предвари́, да не умре́м безпокая́нны, но спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниих с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в це́рк­ви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́­том бла­го­да́­ти Бо́­жией и оза­ря́ю­щи тьму не­ра­зу́­мия на́­ше­го, Иоа́нне пре­бла­же́н­не. Се­го́ ра́­ди мо́­лим ти ся: про­све­ти́ ны, омраче́нныя грехо́м, да вос­по­и́м те­бе́:

Ра́­дуй­ся, свет Бо­же́ст­вен­на­го уче́ния в се́рд­це сво­е́м носи́вый; ра́­дуй­ся, я́ко тем просвеща́ем, тьму и́дольскаго слу­же́­ния обличи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и нам те́м­же све́­том просвети́тися тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко сла́­ву Трисия́ннаго Бо­же­ства́ ли­це́м к Ли­цу́ зри́ши.

Ра́­дуй­ся, лу­чу́ бла­го­да́­ти Бо́­жией, от Со́лн­ца Пра́в­ды возжже́нный; ра́­дуй­ся, озаря́яй тьму неве́дения на́­ше­го све́­том Хри­сто́­вых за́­по­ве­дей.

Ра́­дуй­ся, путево́дная звез­да́ всем и́щу­щим спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко наставля́еши нас на вся́­кое де́ло благо́е.

Ра́­дуй­ся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рд­це во благовре́мении полага́еши; ра́­дуй­ся, я́ко во́инскому зва́нию о́б­раз до́браго во́ина в се­бе́ показу́еши.

Ра́­дуй­ся, озари́вый вселе́нную све́­том доб­ро­де́­те­лей тво­и́х; ра́­дуй­ся, я́ко, ви́­дя до́б­рая де́ла твоя́, челове́цы От­ца́ Не­бе́с­на­го прославля́ют.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ те­бе́ от Бо́­га во е́же руково́дствовати ко спа­се́­нию и сохраня́ти от бед чту́­щих па́­мять твою́, се­го́ ра́­ди мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми огради́ от вся́­ка­го зла Це́р­ковь и стра­ну́ Рос­си́й­скую, ве́р­ныя же вся в доброде́телех преуспева́ти со­тво­ри́, да вос­по­и́м вси Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Бо́­га, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х, хва́­лим тя, Хри­сто́­ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Бо́­жия укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, к во́­ин­ству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́­дуй­ся, все­ору́­жие Бо́­жие при­е́мый; ра́­дуй­ся, тем вся ко́з­ни вра́­жия преодоле́вый.

Ра́­дуй­ся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́­дуй­ся, щито́м ве́­ры осене́нный.

Ра́­дуй­ся, шлем спа­се́­ния стяжа́вый; ра́­дуй­ся, меч духо́вный, е́же есть сло́­во Бо́­жие, па́­че вся́­ка­го ору́жия воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, пре­по­я́с­ан­ный от Бо́­га пра́вдою и и́с­ти­ною о чре́слех сво­и́х; ра́­дуй­ся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко та́­мо воспе́ти песнь но́ву пред Пре­сто́­лом Его́ спо­до́­бил­ся еси́; ра́­дуй­ся, на Не́бе приобща́яйся ны́­не Хри­ста́ и́стее, не́­же иногда́ на зем­ли́.

Ра́­дуй­ся, Иоа́нне, свя­ты́й Во́и­не и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О свя­ты́й уго́д­ни­че Хрис­то́в и чу­до­тво́р­че Иоа́нне Во́и­не! При­ими́ сие́ хвале́ние на́­ше и моль­бы́ те­бе́ приноси́мыя, и благоприя́тными тво­и́ми к Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми из­ба́­ви нас от вся́­ких зол и об­стоя́­ний, бо­ле́з­ней ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных, и от ве́ч­на­го му­че́­ния пред­ста́­тель­ством тво­и́м со­хра­ни́ и досто́йны Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го бы́­ти умо­ли́, да спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниих вос­пе­ва́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос и 1-й кондак.

^sss^Святой мученик Иоанн Воин^sss^^sss^Святой Иоанн Воин^sss^

pravoslavie.wiki

Святой Иоанн Воин: акафист, икона, в чем помогает

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † -  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях... Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Родился же Святой еще в 1690 г. в семье благочестивых верующих людей. Само имя мученика в переводе означает Яхве то есть Бог, Божья благодать и именно его самопожертвование и милость ради нуждающихся в помощи людей сделали его имя наиболее из распространенным и излюбленным среди православного народа. А узнать же более подробно о том, как жил Иоанн Воин, в чем помогает молитва обращенная к нему, когда день празднования и многое другое вы сможете в этой статье.

Житие Иоанна Воина

Святой мученик проходил службу в войсках императора Юлиана Отступника в период с 361-363 г. По сравнению с другими воителями его целью было не только преследовать, но и убивать православных христиан. Однако гонителем он оставался лишь снаружи, а в действительности сам святой Иоанн Воин оказывал помощь, изгнанным православным предостерегая тех об грозящих им опасностях, а тех, кто был в плену он освобождал, а также способствовал их побегу.

Милосердие Чудотворца снисходило как верующим христианам, так и всем страждущим и нуждающимся в помощи, утешая тех, кто находится в скорби или имеет проблемы со здоровьем.

Но как только император узнал о действиях Святца, то тот час отправил его в темницу. После чего в 363 г. самого гонителя убили во время персидской войны, а воитель оказался на свободе, стал жить в чистоте и святости и посвятил всю свою жизнь ради блага ближних.

Скончался Чудотворец, будучи в преклонном возрасте, однако точная дата его кончины не известна, а само место захоронения спустя время стало забыто, но однажды Святец явился благочестивой христианке и указал, то место где он был погребен.

Мощи же воина были перенесены в Константинополь в храм апостола Иоанна Богослова, которые по воле Божьей были наделены благодатной силой способной исцелять. А чтение молебней обращенных к Чудотворцу помогут обрести не утешение не только людям, которых гложет обида, но и тем, кого поглотила скорбь за близким человеком.

В православных церквях этого Воителя свято почитают как великого защитника оберегающего и помогающего справиться с печалями и невзгодами.

Когда отмечают день памяти Святого

В православной церкви установлен день памяти Святца, который празднуют ежегодно 12 августа по новому стилю (30 июля по старому стилю).

Икона Иоанна Воина, в чем помогает и о чем молиться

Среди многих святых, которые являются покровителями православных особо почитаемым образом можно считать Иоанна. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы защищать свою Родину, а также людей, работа которых связана с опасностью.

Икона Иоанна Воина, в чем помогает

В древней Руси еще во времена крепостного права многие люди веровали в то, что если обратиться к Святому через молебень то он сможет помочь отыскать вора вместе со всем награбленным или задержать беглого холопа, причем существует огромное количество этому свидетельств, которые сохранились и по сей день.

Когда с человеком случается какая-либо неприятность и для ее разрешения следует обратиться к Мученику, но только если молебень будет искренней и исходить от всей души.

Этого Святца на Руси в истину боялись все воры и если на кого-то упало подозрение в краже, то люди тут же проводили молебен Воину и от страха пред Святым воры порой и сами признавались в содеянном.

Иоанну Воину о чем молятся:

 • Матери провожающие в армию своих сыновей произносят молебень дабы защитить их от беды или гибели;
 • Взывают к Чудотворцу и чтобы получить защиты от своих обидчиков;
 • Помогает Святой и тем, кто попал в заточение или даже плен;
 • Святой мученик Иоанн Воин также способен отыскать утерянные вещи;
 • Пребывая в душевной скорби и в любых других житейских обстояниях можно воззвать к помощи к Чудотворцу.

Как молиться перед чудотворным изображением

При обращении к Воителю можно выбрать один из нескольких молебней, который больше всего будет подходить для разрешения проблем просящего. Но в первую очередь следует обрести душевное спокойствие и сконцентрироваться на стоянии перед Всевышним произнося при этом слова:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь»

и затем четко произнести молитву:

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Еще в храме можно заказать молебен Мученику, что поможет усилить произнесенную молитву в домашних условиях.

Акафист Иоанну Воину звучит так:

Кондак 1

Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна, святаго воина и чудотворца, похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, страждущих утешителя. Ты же, предстоя Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и напастей охраняй с верою и любовию зовущих ти: Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Икос 1

Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житие твое, Иоанне пречудне: ты бо, пекийся о Господних, како угодити Господеви, девство сохранил еси неврежденно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь. Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:

Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый.

Радуйся, яко сего ради Бога узрети сподобился еси.

Радуйся, иго Христово на рамо свое вземший.

Радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.

Радуйся, Ангелов сожителю.

Радуйся, девственников похвало.

Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков.

Радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми.

Радуйся, защитниче дев и вдовиц.

Радуйся, обличение нарушителей целомудрия.

Радуйся, родителей и воспитателей наставниче.

Радуйся, сиротствующих незримый водителю.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 2

Видя святый Иоанн, егда прииде в Нумеры Ифальския, христианы гонимы, не убояся прещений нечестиваго Иулиана и рече им: «Мужайтеся, укрепляйтеся в вере, да сподобитеся выну воспевати в небесных чертозех Христу Богу: Аллилуиа».

Икос 2

Разум несумненный имел еси в себе, Иоанне достохвальне, егда славу мира сего презрев и гнева царскаго не устрашився, исповедал себе христианина быти, и сего ради, яко злодей, в темницу всажден был еси. Таковому твоему о Христе дерзновению дивящеся, глаголем:

Радуйся, исповедниче Христов преизрядный.

Радуйся, Христу спострадавый.

Радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый.

Радуйся, силою Креста врага победивый.

Радуйся, яко узы и темницу за Христа прияти сподобился еси.

Радуйся, яко хлад и наготу за Христа предпочел еси славе греховней.

Радуйся, исповедников похвало.

Радуйся, мучеников радование.

Радуйся, в земных воинех доблий воин Царя Небеснаго.

Радуйся, убеливый ризы своя в Крови Агнчей.

Радуйся, Церкве Христовы защитниче.

Радуйся, всех православных заступниче.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 3

Силою свыше препоясанный, возмогл еси победити древняго змия; тоюжде силою одаренный, источаеши обилие чудес всем призывающим с верою имя твое и о тебе благодарне вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в сердце своем твердую веру во Христа и силою тоя вооружився, не убоялся еси гнева царева и сохранял еси ифальския люди от мучителей. Сего ради таковое мужество твое похваляюще, блажим тя сице:

Радуйся, адаманте веры Христовы.

Радуйся, столпе Церкве Божия.

Радуйся, верных надеждо и заступление.

Радуйся, неверных страх и посрамление.

Радуйся, венец исповедника Христова стяжавый.

Радуйся, оружием Креста врага Христова низложивый.

Радуйся, Христа паче мира возлюбивый.

Радуйся, за христианы душу свою положивый.

Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый.

Радуйся, яко в темницех и во узех сущих посещал еси.

Радуйся, яко и сам за Христа в темницу всажден был еси.

Радуйся, язвы Господа своего на теле носивый.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 4

Бурею помышлений сумнительных колебашеся блаженный Иоанн, егда послан бысть в Нумеры Ифальския, да мучит тамо верующия во Христа. «Аще убо, — глаголаше, — по повелению цареву имам благоверныя люди мучити и убивати, осужден буду от Бога, аще же не иду тамо, в чине воинства моего обрящуся царю противен и предан буду смерти лютей». Обаче страхом Божиим водимый, веру Христову в сердце своем сохранил еси даже до злостраданий и уз темничных, вопия Христу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав нечестивый Иулиан твое ко христианом милосердие и уведев тя самаго христианина быти, разъярися на тя злобою и повеле привести в Царьград, яко злодея и противника царева. Ты же, благодатию Божиею укрепляемь, мужественно страдания претерпел еси и от веры во Христа никакоже отступил еси. Сего ради величаем тя сице:

Радуйся, исповедниче веры во Христа неустрашимый.

Радуйся, воине Христов непобедимый.

Радуйся, яко со Архистратиги Сил Небесных Престолу Божию предстоиши.

Радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.

Радуйся, искушений и соблазнов от диавола избегнувый.

Радуйся, яко и всех призывающих тя от искушений избавляеши.

Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый.

Радуйся, и нам сети диавола избегати помогаяй.

Радуйся, щитом веры себе самаго от стрел лукаваго защитивый.

Радуйся, имже и нас от искушений охраняяй.

Радуйся, христианскаго рода украшение.

Радуйся, небесных чертогов обитателю.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде подобен был еси, Иоанне, егда, пришед в страны Ифальския, увещал еси тамо сущих христиан не отступати от Солнца Правды Христа Бога, но выну пети Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видя святый приводимыя пред него по повелению цареву верныя Христу люди на мучение за веру Христову, зело скорбе, в сердце своем пекийся, да избавит их от руки мучителевы. Таковое твое попечение о них похваляюще, зовем ти:

Радуйся, любовь Христову в сердце своем имевый.

Радуйся, яко тою согреваемь, от мучителей верныя рабы Христовы спасал еси.

Радуйся, веления нечестивых презревый.

Радуйся, заповеди Христовы сохранивый.

Радуйся, верных рабов Христовых друже.

Радуйся, христиан заступниче.

Радуйся, сущим в темницех и во узех утешителю.

Радуйся, нищих кормителю.

Радуйся, странных водителю.

Радуйся, немощствующих врачу.

Радуйся, сирых заступниче.

Радуйся, плачущих утешителю.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 6

Постом и молитвою плоть твою духови поработил еси и во славу Божию духовне пожил еси: сего ради ныне предстоиши Престолу ПресвятыяТроицы, выну воспевая песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, яко новое светило на тверди небесней, всему христианскому роду, егда Божиим изволением обретено бысть нетленное тело твое, источающее обилие чудес с верою к твоему заступлению притекающим и молитвенно тебе взывающим:

Радуйся, Богу житием твоим угодивый.

Радуйся, сего ради от Него прославление приявый.

Радуйся, доброту и прелесть мира сего презревый.

Радуйся, мзду небесную восприявый.

Радуйся, яко о мале верен явился еси.

Радуйся, яко обилие благодати Божия прияти сподобился еси.

Радуйся, яко в житии сем ближняго самоотверженно возлюбил еси.

Радуйся, яко в скорбех и напастех сущим заступник был еси.

Радуйся, душу свою за други полагавый.

Радуйся, теплый ходатаю за нас у Царя Небеснаго.

Радуйся, от мучителева гнева христианы спасавый.

Радуйся, яко и днесь о спасении нашем печешися.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 7

Хотящу ти от мира сего преселитися, смиренномудрием побуждаем, повелел еси некоему человеку тело твое положити в доме, идеже страннии и нищии погребахуся. Господь же, смиренныя возносяй, благоволи сохранити оное нетленно и чудотворения источающее всем ко твоему заступлению с верою притекающим и о тебе Богу вопиющим: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа милость рабом Своим Человеколюбец Господь, егда благоволи прославити тя и явити в тебе благодать Свою чудотворящу. Мы же таковому промышлению Божию радующеся, благодарне вопием:

Радуйся, вместилище благодати Божией.

Радуйся, сосуде Божий избранный.

Радуйся, чудотворче предивный.

Радуйся, притекающим к тебе с верою скорую помощь подаваяй.

Радуйся, душевных и телесных недугов наших целителю.

Радуйся, бесов о имени Христове изгонителю.

Радуйся, лукавствий врага человеческаго обличителю.

Радуйся, целомудрия охранителю.

Радуйся, благочестивых супружеств от всякаго диавольскаго прельщения незримая оградо.

Радуйся, татьбы и грабительства скорый обличителю.

Радуйся, совратившихся — на путь истины наставителю.

Радуйся, прошения наша на пользу исполняяй.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 8

Странное и дивное явление твое чрез сонное видение некоей жене благоговейней уведевше и новаго чудотворца и угодника Божия в тебе познавше, людие константинопольстии умилишася и возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь добродетельми исполненный в жизни сей, по смерти же славою Божиею озаренный, преклоняеши ухо твое на молитвы чтущих тя, от нихже слышиши сицевая:

Радуйся, милосердию Отца Небеснаго подражателю.

Радуйся, алчущих питателю.

Радуйся, странных невидимый сопутниче.

Радуйся, сирых покровителю.

Радуйся, озлобляемых утешителю.

Радуйся, за истину терпящих подкрепителю.

Радуйся, недугующим ослабу и исцеление подаваяй.

Радуйся, в бедах сущих заступниче.

Радуйся, нищия возлюбивый.

Радуйся, яко с ними и по отшествии от мира сего телом разлучитися не восхотел еси.

Радуйся, яко в доме убогих погребсти тело свое завещал еси.

Радуйся, за смиренномудрие твое венцем от Бога увенчанный.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 9

Все воинство Ангельское возрадовашеся, видя тя воина Царя Небеснаго непреоборима, победивша миродержителя тьмы и прелести века сего, темже и воспе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити страдания твоя, за Христа претерпенная, и милосердия и целомудрия твоего подвиги. Мы же таковым дивящеся, в немощи нашей малыя сия хваления приносим тебе:

Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый.

Радуйся, вольная страдания за имя Его претерпевый.

Радуйся, о Бозе Вседержителе поревновавый.

Радуйся, венец мученический стяжавый.

Радуйся, правило веры и воздержания учителю.

Радуйся, нищету духовную проявивый.

Радуйся, смиренномудрием твоим духа гордыни низложивый.

Радуйся, наследие Царства Небеснаго стяжавый.

Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый.

Радуйся, яко о спасении нашем присно ходатайствуеши.

Радуйся, помощь скорую просящим подаваяй.

Радуйся, яко немолчно молиши за ны Христа Бога.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя душу свою, презрел еси веления мучителя, и о теле своем нерадив, радостно восприял еси узы железныя и темничную скорбь, Иоанне, Христов воине, воспевая укреплявшему тя Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси и твердое прибежище всем с молитвою к тебе прибегающим, чудотворче Иоанне, сего ради зовем ти:

Радуйся, скорый послушниче всех призывающих тя.

Радуйся, яко честныя мощи твоя благоволи Бог прославити чудесы.

Радуйся, яко и от икон твоих подается благодать Божия взирающим на них с верою.

Радуйся, яко в созданных на прославление имене твоего храмех незримо обитаеши.

Радуйся, яко никтоже тамо с верою молящийся тощь и неуслышан исходит.

Радуйся, яко молитвами твоими подкрепляеши наша моления, ко Престолу Вседержителя восходящая.

Радуйся, яко коегождо прошения предварити тщишися.

Радуйся, яко на стропотнем пути греха идущим вразумления подаеши.

Радуйся, яко искушаемым от диавола скорую помощь являеши.

Радуйся, яко всех идти на путь спасения направляеши.

Радуйся, яко грешныя на покаяние наставляеши.

Радуйся, угодниче Христов и молитвенниче о нас благоприятный.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 11

Пение похвальное приносим тебе, мучениче Христов Иоанне, еже с любовию приемля, моли Господа избавитися нам от бед и скорбей, наипаче же в час кончины нашея твоим заступлением предвари, да не умрем безпокаянны, но сподобимся в небесных селениих с тобою воспети Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Свеща еси в Церкви Христовей, горящи невещественным светом благодати Божия и озаряющи тьму неразумия нашего, Иоанне преблаженне. Сего ради молимтися: просвети ны, омраченныя грехом, да воспоим тебе:

Радуйся, свет Божественнаго учения в сердце своем носивый.

Радуйся, яко тем просвещаемь,тьму служения идольскаго обличил еси.

Радуйся, яко и нам темже светом просветитися тщишися.

Радуйся, яко славу Трисияннаго Божества лицем к лицу зриши.

Радуйся, лучу благодати Божией, от Солнца Правды возженный.

Радуйся, озаряяй тьму неведения нашего светом Христовых заповедей.

Радуйся, путеводная звездо всем ищущим спасения.

Радуйся, яко наставляеши нас на всякое дело благое.

Радуйся, яко мысль благу нам на сердце во благовремении полагаеши.

Радуйся, яко воинскому званию образ добраго воина в себе показуеши.

Радуйся, озаривый вселенную светом добродетелей твоих.

Радуйся, яко, видяще добрая дела твоя, человецы Отца Небеснаго прославляют.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 12

Благодать дана тебе от Бога во еже руководствовати ко спасению и сохраняти от бед чтущих память твою; сего ради молитвами твоими огради от всякаго зла Церковь и страну нашу, верныя же вся в добродетелех преуспевати сотвори, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, Христова исповедника, воина же и чудотворца хваленьми сицевыми:

Радуйся, Церкве Божия украшение.

Радуйся, к воинству Небесному сопричтенный.

Радуйся, всеоружие Божие приемый.

Радуйся, тем вся козни вражия преодолевый.

Радуйся, бронею праведности облеченный.

Радуйся, щитом веры осененный.

Радуйся, шлем спасения стяжавый.

Радуйся, меч духовный, еже есть слово Божие, паче всякаго оружия возлюбивый.

Радуйся, препоясанный от Бога правдою и истиною о чреслех своих.

Радуйся, яко к званным на брачную Вечерю Агнца сопричтен еси.

Радуйся, яко тамо воспети песнь нову пред Престолом Его сподобился еси.

Радуйся, на Небе приобщаяйся ныне Христа истее, неже иногда на земли.

Радуйся, Иоанне, святый воине и преславный чудотворче.

Кондак 13

О святый угодниче Христов и чудотворче Иоанне Воине! Приими сие хваление наше и мольбы, тебе приносимыя, и благоприятными твоими к Богу молитвами избави нас от всяких зол и обстояний, болезней душевных и телесных, и от вечнаго мучения предстательством твоим сохрани и достойны Царствия Небеснаго быти умоли, да сподобимся в небесных селениих воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Господь всегда с Вами!

Обязательно к прочтению:  Святой Иоанн Кронштадтский: житие, мощи, икона

Смотрите видео о святом чудотворце Иоанне Воине:

ikona-i-molitva.info

Икона святого Иоанна Воина

Вы можете выбрать одну из нескольких молитв для обращения к святому, дополнив ею утреннее правило или просто прочитав в любое время суток. Молиться можно и своими словами.

  • Икону Иоанна Воина может оказаться непросто найти в обычных храмах: поищите ее в главном, кафедральном соборе вашего города или приобретите в церковной лавке.
  • Читайте молитву со вниманием, не как заговор, а как обращение к святому. Расскажите своими словами о беде и скорби, попросите помощи.
  • Можно зажечь церковную тонкую свечу перед образом во время молитвы, держа ее в руке или поставив на подсвечник.

Ниже приведены тексты молитв Иоанну Воину на разные случаи, которые можно читать онлайн на русском языке.

Молитвы Иоанну Воину о находке потерянных вещей и возвращении занятых в долг денег:

О, славный угодник Христов Иоанн, Воевода и воин, мужественный в сражениях, избавитель от врагов и заступник обижаемых, всем православным христианам великий защитник и угодник Христов! Вспомни о нас, грешных и недостойных рабах Божиих, в разных злых напастях и скорбях, бедах и печалях находящихся, и от всех злых и обижающих нас людей защити нас: ведь тебе дана благодать от Господа молиться за нас, грешных, страдающих тяжело в житейских обстоятельствах. Избавь нас от обидчиков наших, будь нам защитник перед врагами нашими видимыми — людьми злыми и невидимыми — духами злобы, чтобы твоей помощью и сильной защитой были посрамлены все делающие нам зло! О, великий соратник и защитник наш, Иоанн Воин! Не забудь про нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоей помощи и милости, и дай нам, грешным и недостойным рабам, получить от Господа невыразимую благодать Его, которые приготовлены для любящих его на Небесах, чтобы вечно прославляли, и чествовали, и поклонялись мы Ему во Святой Троице: Отцу, Сыну и Духу Святому, и тебя благодарили за предстательство вечно. Аминь. 

Молитва Иоанну Воину о помощи в восстановлении справедливости, против врагов:

О великий Христов мученик Иоанн, православных христиан защитник и соратник, врагов изгонитель, обидимых заступник! Услышь нас, среди скорбей и бед молящихся тебе, ведь тебе дана от Господа Христа благодать утешать печальных, помогать больным, невинных от несправедливой смерти избавлять и обо всех тяжело страдающих молиться.  Будь же и нам защитник сильный перед врагами нашими видимыми — людьми злыми и невидимыми — духами злобы, чтобы твоей помощью и под твоим оружием были посрамлены все нападающие на нас и творящие зло нам. Помолись ко Господу нашему, чтобы подал и нам, нищим, грешным и недостойным рабам Своим (имена), получить от Него блага все, необходимые для жизни нашей земной и спасения на Небесах, которое приготовлено всем любящим Господа, прославляющим Его во Пресвятой Троице. Аминь.

Краткие молитвы Иоанну Воину — тропарь и кондак, которые читаются в опасности и в день празднования памяти святого:

Тропарь Иоанну Воину Благого Господа Бога и Царя рабом верным и воином показал себя, о Иоанн чудотворец, мужественно ты пострадал за веру, а жизни окончил течение блаженно и мирно, теперь же на небесах видишь Творца всех Господа Светлейшего, от Которого ты принял чудес дар: страдающим во всех опасностях помогаешь, военнослужащим в боях помощь подаешь, от плена вражеского, ранений и гибели, и от страшных бед спасаешь. Потому молись ко Господу Иисусу Христу, о великий Иоанн Воин, чтобы во всех трудностях подавал Он нам Свою милость и не вводил нас в искушения, но спас души наша, как Любящий всех людей.  Ты, богомудрый Иоанн, полюбил Евангельскую жизнь, чистоту сердца подкрепил чистотой девственной тела. Ты суетой мира этого пренебрег и стремился только Господа видеть, Который и прославил тебя чудесами исцелений всех страдающих и молящихся к тебе. Потому и молимся тебе: попроси нам у Господа Иисуса Христа избавления нас от всех скорбей и обретения Царствия Небесного.

Кондак Иоанну Воину

Благочестивого воина Христова, победившего врагов невидимых — бесов и телесных — язычников, Иоанна Мученика и Воина, достойно прославим песнями и восхвалим! Он, чудотворец, подает многие исцеления страдающим людям и молится ко Господу Богу, чтобы спас Он от всех несчастий православных людей.

Молитвами святого мученика Иоанна Воина да хранит вас Господь от всех опасностей!

Также вы можете читать онлайн акафист святому Иоанну Воину по тексту ниже. Церковь не запрещает чтения с экрана гаджета или монитора.

www.o-vere.ru

Святой мученик Иоанн Воин

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника (361–363). Наряду с другими воинами он был послан преследовать и убивать христиан. Оставаясь по наружному виду как бы гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схвачены, – освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу.

В 363 году гонитель был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости.

Год кончины его точно неизвестен, место погребения святого Иоанна Воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие.

В Русской Церкви Иоанн Воин свято чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях.

Тропарь мученику Иоанну Воину, глас 4

Всеблагаго Бога и Царя/ благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю,/ пострадав бо ради веры мужески,/ блаженно же скончав течение,/ зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше./ От Негоже прием дарование чудес,/ страждущим человеком во всяких напастех помогаеши,/ укрепляеши воины в ратех,/ от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши./ Темже моли Владыку Христа, приснопамятне,/ да во всяком обстоянии сотворит нам милость/ и не введет нас во искушения,// но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Ин тропарь мученику Иоанну Воину, глас 8

Блаженство евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне,/ чистоту сердца девством почтил еси./ Темже суету мира сего пренебрег,/ устремился еси зрети Бога,/ Иже тя прослави чудесы во врачевании различие страждущих./ Сего ради молим тя:/ проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления/ и получения Царства Небеснаго.

Кондак мученику Иоанну Воину, глас 6

Благочестиваго воина Христова,/ победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно,/ Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим,/ чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем/ и молится Господу Богу// от всяких бед спасти правоверныя.

Ин кондак мученику Иоанну Воину, глас 3

Великая скорбным людем радость в бедах обретаешися, чудотворче Иоанне,/ всякия бо страсти молящим тя врачуеши,/ исполняя их прошения./ Темже и ныне моли Господа,/ да спасет ны в милости Своей.

Молитва святому Иоанну Воину

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

stsl.ru

Житие святого великомученика Иоанна Воина

Этот преподобный человек чрезвычайно почитался в древней Руси, а в нынешнее время его имя вспоминают 30 июля (ст. ст.). Житие святого Иоанна Воина сокрыто большой тайной, и летописям известно очень немногое. На службе у императора ему приходилось притворяться яростным гонителем христианства, но в действительности он оказывал помощь несчастным верующим и освобождал от страшного плена.

Милосердие преподобного Воина ощущалось не только религиозными людьми: Иоанн с чистым сердцем стремился помощь всем нуждающимся, имеющим проблемы со здоровьем или впавшим в скорбь.

Житие праведника Иоанна Воина

Этот справедливый праведник родился в IV столетии. В годы правления Юлиана, которого звали Отступником (361 — 363 гг.), служил военачальником при императорском дворе. Правитель Византии давал приказы своему главнокомандующему по физическому устранению христианских общин.

Однако святой Иоанн имел противоположные взгляды и, являясь глубоко верующим человеком, помогал тем, кого должен был убить. Он стремился известить несчастных о близкой угрозе, чтобы дать возможность укрыться от преследования. Многих преподобный Воин освобождал после насильственного захвата.

Читайте о святом:

На заметку! Византийского императора Юлиана прозвали Отступником потому, что этот правитель предал истинную веру во Всеединого и Всемогущего Господа, желая распространить на территории государства языческий культ. Юлиан являлся прямой противоположностью своего предшественника, Константина Великого, мудрое правление которого дало христианам 40 лет мирного процветания.

Когда Юлиан Отступник получил информацию о том, что святой Иоанн Воин отказывается подчиняться прямым приказам государственного правителя, он в срочном порядке призвал военачальника к себе. На пути в столицу Византии угодник испытывал на себе жестокое обращение: его считали политическим преступником, не давали пищи и воды, а также наносили увечья. Когда мученик был доставлен в Константинополь, император Юлиан совершал поход против персидского царя, поэтому угодника посадили в темницу.

Житие святого Иоанна Воина подтверждает, что в условиях холода, голода и темноты Божий угодник испытал страх перед мученической смертью и претерпел множество лишений. Несколько месяцев его держали закованным в железных цепях. В его уме возникали сомнения, нужно ли менять относительно спокойную жизнь при дворе на лютые страдания.

В суровой борьбе с искушениями Иоанну Воину помогала искренняя молитва. Всевышний Господь укреплял веру преподобного и давал силы.

Святого освободили из заточения после смерти Отступника. Помня об испытанных мучениях, очищенный страданиями Иоанн Воин посвятил дальнейшую жизнь исключительно служению Господу и всем людям. Собственное имущество он раздал страждущим нищим, которые видели в его лице защитника и утешителя.

На заметку! Имя Иоанн имеет древнееврейские корни, оно означает: «дар или благодать Божья». Русская модификация Иван появилась в XIV столетии.Икона Иоанна Мученика

Почитание мощей

Мученик Иоанн Воин достиг почтенной старости в чистоте и богобоязненном смирении. Его смерть была спокойной и умиротворенной. Угодник хотел, чтобы его похоронили там, где находили последний приют странники, нищие и страждущие. Когда этот святой человек покинул мир, на процессию прощания явились все константинопольские бедняки.

Иоанна Воина свято чтили и помнили после кончины, к его мощам стекалось огромное количество народа, чтобы смиренно просить о помощи. Однако вскоре люди забыли, где находится место его захоронения.

Мощи святого обрели спустя несколько веков. Иоанн лично пришел во сне одной богобоязненной женщине, раскрыв место своего захоронения. Нетленные останки выставили в Константинопольской церкви для всеобщего поклонения, поместив их в драгоценной раке.

Читайте о мощах других праведников:

Святые останки Иоанна совершали множество чудес, потому что преподобный был другом Всевышнего при жизни и стремился услужить Его Воле. Религиозное величие мученика заслужено праведностью и смирением, несмотря на критичное падение нравственности вокруг. Иоанн Воин выстоял перед многочисленными искушениями и не поддался коварным соблазнам.

На заметку! Всевышний распорядился таким образом, что биография этого святого покрыта туманом, о нем практически ничего неизвестно. Есть предположение, что сам мученик желал, чтобы в день памяти его имени (30 июля) все люди проявили милосердие и сострадание к окружению. Подвижничество побеждает пустоту и разочарование этого мира.

Чудеса перед иконою и останками

В православной традиции этот святой и великий мученик чрезвычайно почитаем. Его называют помощником в эмоциональных скорбях и трудных обстоятельствах.

 • Иоанну Воину молятся, чтобы обрести утраченное или сворованное имущество. В настоящее время произошел эпизод чудесного возвращения драгоценного предмета хозяйке. Последняя потеряла кольцо, освещенное в Иерусалиме. Её чистосердечные молитвы дошли до Иоанна, который помог в обнаружении реликвии.
 • Прошения одной женщины перед останками святого были услышаны. Несчастная жаловалась на обман работодателей, которые выгнали её с места работы и не заплатили положенную компенсацию. Святой заступник оказал чудодейственное влияние и помог восстановить справедливость.
 • У одной семьи украли персидский ковер, которому насчитывается более 150 лет. Несправедливо обделенные люди стали читать священный акафист самому Иоанну Воину. Вскоре к ним явился тот, кто незаконно присвоил себе драгоценный предмет, отдал ковер и попросил, чтобы мужчина в военной форме не приходил более к нему во сне.
 • Чтение акафиста Иоанну помогло одной женщине восстановить справедливость и вернуть себе честно заработанные деньги. Начальник самолично ей позвонил, пришел на встречу, вручил конверт с необходимой суммой денег и попросил ничего не расспрашивать. Другим людям этот жадный и хитрый человек платить отказывался.
 • Летописи утверждают: при нашествии татар на Серпуховский женский монастырь некий варвар стал пилить святое изображение Иоанна. Из доски показалась кровь, но преступник не останавливался и пытался сделать еще несколько надрезов. На глазах присутствующих икона чудесным образом восстановилась, а татарин обрел веру во Христа. Запекшаяся кровь и места распилов были видны и после.
 • В христианских сказаниях для этого угодника предназначалась специальная молитва, помогающая обрести украденные вещи и вернуть бежавших слуг.
Иоанн Воин. Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских

Иконография

Его церковные изображения практически неизвестны в византийском искусстве, несмотря на константинопольское рождение. На Руси XI столетия лики Иоанна Воина также встречаются очень редко.

Русская иконография угодника получила распространение только в XVII веке и отличалась типологическим различием.

 • Мученика часто изображали в одеждах правящего класса (патриция) или в доспехах. Первая версия более ранняя, она показывала святого в плаще, который одевался поверх хитона. Во второй — Иоанн представал как юноша.
 • На иконах Иоанн изображался с волнистыми и короткими волосами русого оттенка.
 • Лоб его — высокий, а борода — короткая и раздваивающаяся на конце.
 • Атрибутика главного персонажа иконы отражает мученический и воинственный направления почитания: крест находится в правой деснице, а левой Воин опирается на щит.
 • В некоторых местах святого Иоанна представляли вместе с преподобным Мартирием, который делает благословляющее движение в сторону мученика.
 • Крест угодника символизирует веру, пронесшую многочисленные земные испытания, копье — это сила, обретенная через Господа ради победы над греховностью и атеизмом. Щит ассоциируется с божественным покровительством от всевозможных несчастий.
 • Нередко его изображение путали с ликом Иоанна Нового — купца, представленного в доспехах. Поэтому существует большая сложность в определении настоящих икон святого мученика.

Помощь святынь и правильное прошение

Угодник, посвятивший собственную жизнь бескорыстному служению Господу и всем его творениям, особенно почитается в православной традиции.

 • Во времена крепостного права простой народ искренне верил, что обращение к образу святого позволяет отыскать грабителя, вернуть украденное и скрывшегося слугу. В летописях находят большое количество доказательств этим чудесам.
 • Молебен, обращенный к Воину-мученику, разрешает различные неприятности в финансовом деле.
 • Многие воры из-за страха перед чудесами сами признавались в содеянном.
 • Матери, провожающие сыновей на войну, произносили молебны и просили защиты от гибели и ранений.
 • К изображениям Иоанна Воина обращаются люди, находящиеся в заточении.
 • Воин-мученик способен снизить влияние наступивших скорбей и устранить апатию.

Обращаясь к святому заступнику, следует выбрать определенный молебен, подходящий для конкретного случая. Однако сперва необходимо обрести душевное равновесие и сконцентрироваться на благополучном исходе дела. Часто к Воину обращаются через акафист (благодарственное пение), состоящий из больших и малых строф.

Храмы мученика находятся в Москве, Новокузнецке, Ленинградской области, Ставрополе, Брянске, Краснодаре и т.д.

На заметку! В северных и северо-восточных областях Руси святого считали великим покровителем военных и помощником в борьбе за Отечество. К иконе обращался Иван Грозный, построивший в его честь деревянную церковь в Москве. Петр Великий возил с собою икону Воина-мученика на протяжении Северной войны с врагами из Швеции.

Святой мученик Иоанн Воин запомнился как христианин, стремящийся облегчить страдания и предупредить несчастных бедняков и нищих о грозящих бедствиях. Испытав множество потрясений в темнице, он только укрепился в бескорыстном желании служения Господу.

Люди, обращающиеся к его образу и мощам, могут обрести утерянное богатство и попросить защиты от напастей.

Посмотрите видео об Иоанне Воине

Янв 17, 2019 13:47Администратор

molitva-info.ru


Смотрите также